Pro vetřeleckou krizi nezapomínejme i na jiné nešvary vlády Bohuslava Sobotky

Dne 2. 8. 2016 se na místě bývalého pracovního tábora, vybudovaného v r. 1942 za účelem dodávky pracovní síly na likvidaci polomů v lesích Schwarzenberského panství v Letech u Písku, uskutečnila další pseudopietní akce za účasti cca 25 účastníků: Pieta v Letech

Cikánské etnikum reprezentoval profesionální aktivista Holomek a jeden starší manželský pár, další z této početné „menšiny“ akce nezajímala. V delegaci tak byli zejména zástupci vlády (Herman, Šlechtová) a další úředníci, možná i několik profesionálních aktivistů z procikánských „neziskovek“. Stejně jako i v předchozích letech.

Pro daňové poplatníky ovšem přichází z Let a Strakovky velmi varující zpráva: Sobotkova vláda, v režimu nejpřísnějšího utajení, chystá výkup velkovepřína, který stojí v místě od 70. let minulého století.  To, co se velmi tají, je zejména cena. Odhaduji, že nebude nižší než 200 mil. Kč, to za předpokladu, že by se místa pro prasnice (1.000) a vepře ve výkrmu (10.000) budovala na jiném místě a stávající vepřín by byl demolován. Jedná se tedy o „nákladovou cenu“. Částka bude ale nejspíš výrazně vyšší. Na výkupu může vydělat společnost AGPI, která vepřín provozuje, když v současnosti již produkce vepřového masa není ztrátová a výkupní ceny stoupají, a proto lze předpokládat požadavek na výstavbu srovnatelného provozu anebo důraz na výkupní cenu vepřína.

LetyDaleko větší zářez do státního rozpočtu ale způsobí jiný plán, spojený s památníkem v Letech. Tím je avizované odejmutí jeho správy z pravomoci a odpovědnosti ředitele památníku v Lidicích, pod který spadají i památníky v Ležácích a Letech. Prý ho, při vší úctě, nespravuje „v duchu romských tradic“. Možná, že si měl JUDr. Milouš Červencl na akci vždy oblékat květovanou sukni, do uší vetknout kruhové náušnice a křepčit kolem kamene, namísto toho, aby odpovědně spravoval skromné rozpočtované peněžní prostředky. „Osamostatnění“ správy památníku, a to nejspíš do pravomoci nějaké nově vzniklé „neziskové“ organizace, bude mít bez pochyb zvýšení nákladů na správu památníku a na ni navázaných parazitů a hlavně zrušení kontrolních mechanismů. Nárůst nebude jednorázový, ale systematický s dopadem do dalších let.

Daňoví poplatníci, kteří v posledních 25 letech nedobrovolně vozí na svých zádech tlupy práce se štítících ničemů, parazitů, kteří do systému ničím nepřispívají, jen z něj odčerpávají a mají jen další a další požadavky, se mají na co těšit.

Pamatujte na to v blížících se volbách!