Ing. Karin Szczyrbová (ND): Proč JEDINÁ vlastenecká, alternativní a antisystémová strana/-y?

V posledních dnech jsem dostávala jako lídr moravskoslezské kandidátky „ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty“ mnoho dotazů, proč označuji ROZUMNÉ s podporou Národní demokracie jako jediné skutečně vlastenecké, alternativní a antisystémové strany, když jsou zde přeci i jiní, kteří jsou dokonce zastoupeni v Parlamentu ČR.

Odpověď je jednoduchá, ale je trochu delší, protože je založena na několika nevyvratitelných důkazech.

1. Každý vlastenec si musí velmi dobře uvědomovat, jaké nevýhody a možná nebezpečí přináší členství ČR v Evropské unii.

Čím déle setrvá Česká republika v EU, tím větší náklady ponese. Zároveň se bude také zvyšovat riziko povinného a nedobrovolného přijímání migrantů, kteří přichází ze zemí, jejichž kultura, náboženství, zvyky a tradice nejsou v žádném případě slučitelné s vyspělostí tzv. západních kultur a zemí, mezi které se ČR také řadí.

Jakékoliv snahy o reformu EU, nebo pokusy o vypsání referenda o vystoupení z EU jsou pouhou hrou, která pouze prodlouží agónii.

Je také třeba uvědomit si, že EU může kdykoliv zastavit dotace pro ČR, a to v případě, kdy pojme podezření, že ČR nerespektuje tzv. „evropské hodnoty“, jež však nejsou nikde přesně definovány. V tom momentě se stane ČR čistým plátcem do EU. Mizí tedy i argument, že ČR je a bude stále čistým příjemcem finančních prostředků z EU.

Skuteční vlastenci by tedy měli prosazovat okamžité a bezpodmínečné vystoupení z Evropské unie. Toto prosazují pouze ROZUMNÍ a Národní demokracie.

2. Dovoluji si tvrdit, že žádný skutečný vlastenec by se nikdy nepodepsal pod novelu zákona o nakládání se zbraněmi a o zákazu domobran (dnes již oficiálně z názvu novely vypuštěno), která se momentálně projednává v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Tato novela, i když stále neznáme její finální verzi, představuje významnou hrozbu pro obyčejné občany ČR a možnosti jejich obrany a ochrany (obrany a ochrany osob i majetku).

Rozbor textů jednotlivých znění a pozměňovacích návrhů by zabral velmi dlouho, a proto nebudu tímto čtenáře zatěžovat. Na jakékoliv dotazy však ráda odpovím.

To, co je důležité, je zdůraznění faktu, že pod novelou omezující práva občanů a nejenom majitelů zbraní (a to i pod pohrůžkou statisícových likvidačních pokut), jsou podepsaní i zástupci údajně vlastenecké parlamentní strany a také osoby, které byly členy této parlamentní strany, avšak nyní kandidují v Moravskoslezském kraji pod jinou hlavičkou. Díky těmto lidem možná všichni obyčejní občané ČR přijdou o možnost nosit u sebe nůž, nebo výkonnější svítilnu, protože tito lidé přidávají do definice zbraně i: „bodné, sečné, tupé a vrhací zbraně“ a také „oslňující a oslepující zdroje světla“. Dámy a pánové, až budete chtít jít na houby, tak na nožíky zapomeňte! A na malou svitilnu, která může pomoci lidem se špatným zrakem, také!

Myslíte si, že pod takový paskvil novely zákona by se podepsal skutečný vlastenec? Já osobně v žádném případě!

3. Třetí a poslední pádný důvod, na základě kterého si dovoluji tvrdit, že ROZUMNÍ a Národní demokracie jsou jedinými skutečnými vlasteneckými stranami, souvisí s tzv. hybridními hrozbami.

Jistě již každý slyšel o tzv. desinformacích, desinformačních webech, hoaxech apod. Dokonce jsou sestavovány i seznamy výše zmíněných tzv. desinformačních webů.

Šíření desinformací se již delší dobu snaží zabránit mj. tzv. elfové. Velmi aktivní je také pan Cemper ze serveru Manipulátoři.cz (jak příznačný název).

Návrh na vznik tzv. „vyšetřovací komise“, která by se právě hybridním hrozbám měla věnovat, dlouho nenacházel v Parlamentu ČR podporu.

V momentě, kdy však komise změnila název, pak se jistá, údajně vlastenecká parlamentní strana, k této komisi, resp. k jejímu zřízení velmi ochotně přihlásila a hlasovala pro její vznik, tedy pro vznik „stálé komise pro hybridní hrozby“.

Čím se tedy komise bude zabývat? Cituji: „Páteří tohoto působení jsou cílené dezinformace, jejichž cílem je ovlivnit, dezorientovat a v cílených segmentech společnosti ovlivňovat, měnit, vytvářet názory, postoje, a dokonce aktivizovat cílené skupiny osob. Dezinformace není lež. Stačí pracovat jen selektivně s informacemi, nastolovat veřejnou agendu, kreativně pracovat s distribučními kanály, posouvat kontexty a podobně, aby v důsledku tyto aktivity zásadním způsobem ovlivnily veřejné mínění, vychýlily demokratickou debatu, demokratické procesy a v neposlední řadě ohrozily bezpečnost a suverenitu České republiky.

Lidé, kteří se pod návrh a definici takto vágně pojaté Komise pro hybridní hrozby podepsali, stejně jako údajní vlastenečtí poslanci, kteří návrh podpořili, by se měli vážně zamyslet. Tato definice je nejednoznačná a ve svém konečném důsledku může dopadnout i na iniciátory zřízení této komise, a to v případě, kdy se všeobecná nálada a nastavení občanů ČR posune ve skutečně vlasteneckém směru.

Výše uvedená definice pracuje s pojmy jako „demokratická debata“, nebo „demokratické procesy“. Jak však budeme demokracii definovat? Jako skutečnou demokracii, kdy každý bude mít svůj názor (na který bude mít právo) a také jako systém a zřízení, ve kterém budou respektovány výsledky demokratických voleb, nebo bude existovat pouze jedna jediná demokracie, kdy se strany, které nezvítězí ve volbách, budou snažit vyvolat volby další jen proto, že tyto poražené strany nedokáží přijmou volbu většiny?

Dovolím si tvrdit, že v demokratické společnosti by vůbec nikoho nenapadlo navrhovat vznik jakékoliv takové komise. Komise pro hybridní hrozby je jedním z kroků k nastolení totalitního režimu, kdy se lidé budou bát veřejně vyslovit svůj názor. Toto je demokracie? Toto je vlastenectví? Jak mohou zástupci strany, která se označuje za vlasteneckou, podepsat rozsudek smrti svobodnému vyjadřování a projevování názorů?!

Odpověď je jednoduchá. Protože to nejsou vlastenci.

Proto si i nadále dovoluji tvrdit, že jedinými vlasteneckými stranami v České republice jsou ROZUMNÍ a Národní demokracie!


Autorem článku je Ing. Karin Szczyrbová, lídr moravskoslezské kandidátky ROZUMNÍ a člen Národní demokracie.

Zdroj: Parlamentnilisty.cz