Prohlášení Národní demokracie a Aliance národních sil o spolupráci

Představitelé ANS a ND se dne 10. 3. 2021 domluvili na koaliční spolupráci pro volby do PS PČR v roce 2021. Hlavními tématy programové shody je vystoupení z EU a z NATO a stop protiprávní koronavirové hysterii a zdravotní a ekonomické genocidě národa.

Oba politické subjekty ve svých programech dlouhodobě a komplexně zdůrazňují, že z hlediska odborných analýz vnějších a vnitřních bezpečnostních hrozeb je tou největší hrozbou pro celý náš národ členství v EU a v NATO, a proto je naprosto nezbytné okamžité vystoupení z EU (dle Lisabonské smlouvy čl. 50) a z NATO (dle Washingtonské smlouvy čl. 13).

Členské státy EU jsou podle smluv z Maastrichtu, Amsterodamu (Maastricht I / II) a Lisabonu zavázány – bez ohledu na podobu a složení jednotlivých národních vlád – k praktikování pouze jednoho, a to neoliberálního kapitalistického ekonomického modelu. EU je centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy. EU a NATO jsou provázány ekonomicky, organizačně, personálně a logisticky.

Činnost EU a NATO je základním pohonem pro existenci všech ostatních hrozeb, jakými jsou vzrůstající vojenské soupeření mezi světovými mocnostmi, mezinárodní terorismus a strategicky řízená migrace, lockdown a decimace národní ekonomiky, ničení vzdělanosti mládeže, povinné testování i očkování proti tzv. pandemii, smrtelně vysoké limity neionizujícího záření, sítě 5G ohrožující genetiku člověka atd.

ANS a ND absolutně odmítají takzvané nepovinné testování, očkování i plánované čipování, které je protiústavní a hlavně protilidské! Všichni obyvatelé ČR jsou protiprávně vydíráni a zneužíváni vládou a parlamentem a záměrně falešně informováni mainstreamovými médii.

ANS i ND si jsou jako jediné dva politické subjekty v ČR vědomy toho, že návrat k normálnímu životu znamená zásadní změnu společenského neoliberálního kapitalistického systému a ne pouze návrat před koronavirovou hysterii. Právě stávající neoliberální kapitalistický systém je zdrojem současné situace, kdy jsou fyzicky a ekonomicky ohroženy životy lidí a samotná existence našeho národa.

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil