Prohlášení Národní demokracie k nouzovým opatřením Vlády ČR a k šíření koronaviru

 1. Národní demokracie nevěří naivně, že za šířením viru stojí náhoda (pohádky o přenosu nákazy na člověka z netopýrů apod.). Nevíme, kdo je v pozadí tohoto odporného zločinu, ale je zřejmé, že nový virus je biologickou zbraní, která je buď testována a nebo došlo omylem k úniku jejích vzorků. Nyní není čas na to řešit, kdo za rozšířením viru stojí a dost možná se to ani nikdy nedozvíme, ale mějme na paměti, že nejde o přirozený proces a opět s námi někdo hraje špinavou hru. Ve světle tohoto poznání posuzujte, prosím i další body tohoto prohlášení.
 2. Vláda České republiky si mohla ušetřit mnoho starostí, kdyby určitá opatření přijala ihned – místo toho jsme slyšeli například prohlášení ministra zdravotnictví, že lidé vracející se z Itálie, u kterých se přitom dalo očekávat, že jsou nakažení, nebudou na hranicích testováni na přítomnost viru. Nemoc byla v prvních chvílích podceněna a vláda zaspala. Některé kroky, které nyní činí, jsou také polovičaté – například veřejná doprava je jedním z hlavních míst, kde se virus šíří, přesto nikdo neuvažuje o tom, že by ji zastavil. Takové opatření se může zdát drastické, ale je velmi účinné v boji proti rozšiřování nákazy.
 3. Národní demokracie v této souvislosti upozorňuje na koncept stavovské demokracie, který má už několik let ve svém programu. Kdyby byl rezort zdravotnictví v kompetenci odborníků, vše by bylo řešeno efektivněji. Vláda a Ministerstvo zdravotnictví však dělají v současnosti především politická rozhodnutí, nikoliv odborná. Boj s pandemií musejí řídit odborníci, státní moc odborné řešení pouze autoritativně prosadí.
 4. Na druhou stranu je třeba ocenit nasazení vlády v posledních dnech a přijatá opatření, jakkoli jsou přísná a možná budou ještě přísnější, je třeba respektovat. Není čas na politické rozmíšky a vyřizování si politických účtů. Národní demokracie tak podporuje kroky vlády Andreje Babiše – nejsme Milion chvilek, abychom s premiérem bojovali a jsme i rádi, že v příštích dnech nás tyto otravné demonstrace nečekají.
 5. Národní demokracie oceňuje skutečnost, že uzavření a střežení hranic, po kterém Národní demokracie volala v minulých letech v souvislosti s migrací, je možné a reálně proveditelné, když k tomu existuje politická vůle. Národní demokracie vyzývá vládu, aby stav střežení hranic ponechala i poté, kdy pominou důvody, které k tomu vládu vedly nyní (tedy důvody bezprostřední hrozby šíření koronaviru).
 6. Národní demokracie doufá, že se zákaz vstupu cizích státních příslušníků do ČR bude týkat i přesunu 30 tisíc amerických vojáků v rámci chystaného „cvičení“ NATO (Defender Europe 20), které je pouze provokací namířenou proti Ruské federaci. A to i s ohledem na informace z různých zdrojů, které svědčí o tom, že původní výskyt koronaviru v Číně může souviset s přítomností příslušníků americké armády v této zemi.
 7. Národní demokracie vyzývá Vládu ČR, aby přehodnotila návrhy zákonů, kterými chce mimo zákon postavit tzv. institut domobran, které chce zrušit a její členy sankcionovat a aby naopak domobrany povolila a poskytla jim všemožnou podporu. Domobrany složené z dobrovolníků mohou být vydatnou pomocí bezpečnostním složkám i v této složité době, kdy je nedostatek lidských zdrojů k boji proti šíření viru evidentní, jakož i v případě jiných krizí a hrozeb, kterým stát čelí nebo v budoucnu čelit bude.
 8. Národní demokracie rovněž vyzývá, aby státní aparát (jmenovitě ministerstvo vnitra apod.) přestal rozlišovat média na média oficiální a alternativní a média alternativní aby přestal dehonestovat, očerňovat a diskreditovat. Svobodné šíření informací je potřebné pro lepší informovanost veřejnosti a k médiím hlavního proudu nemusejí podstatné části obyvatelstva mít potřebnou důvěru. Ostatně média hlavního proudu (například ČT) prokázala značné pochybení, když informace o nákaze v Číně na počátku roku zlehčovala, dlouho odmítala informace o skutečných počtech nakažených a mrtvých (o kterých média alternativní naopak poctivě informovala) a označovala tyto zprávy za hoaxy, dezinformace a „fake news“. Národní demokracie v této souvislosti vyzývá občany, aby kromě médií hlavních (kde se dozvědí stanoviska Vlády) sledovali i zprávy na alternativě: doporučujeme obzvláště největší český alternativní server Aeronet.cz, který od počátku vypuknutí nákazy v Číně přináší nejen o těchto tématech zásadní informace, nebo další servery (například CZ24.news apod.).
 9. Národní demokracie navrhuje řešit výpadky příjmů státu, ale i jeho obyvatel, tím, že okamžitě zmrazí finanční podporu zbytným projektům, jako jsou podpory neziskovým organizacím (placeným ze zahraničí), podpory multikulturní propagandy, prostředky na podporu propagandy LGBT a dalších agend tzv. extrémní neomarxistické levice. Národní demokracie vyzývá stát, kraje i obce, aby provedly okamžité audity všech svých výdajů a ušetřené prostředky zbytečně vynakládané na tyto „projekty“ použily na boj proti hrozící nákaze, na sanování výpadků svých rozpočtů i na kompenzaci výpadků příjmů živnostníků, zaměstnanců a dalších skupin, které budou finančně postiženy vyhlášenými omezeními vlády. Z ušetřených peněz je třeba nakoupit pro občany roušky a další ochranné a hygienické prostředky. Je smutnou vizitkou současného polistopadového režimu, že na rozdíl od režimu předchozího, který měl plynové masky pro všech 15 milionů obyvatel Československa, nemá současný stát zásobu ani obyčejných roušek a respirátorů, a to dokonce ani pro ty skupiny občanů, které tyto ochranné pomůcky potřebují při své práci v boji proti nákaze. To, že vláda naletěla podvodníkovi v Číně a objednala a zaplatila miliony korun za roušky, které nebyly dodány, snad ani nebudeme komentovat.
 10. Národní demokracie dále navrhuje, aby výpadky příjmů národní ekonomiky byly sanovány speciální daní vyměřenou nadnárodním firmám a nadnárodním bankám, které z globalizace tyjí už desítky let. Globalizace je za jevy jako je tento zodpovědná a postižení živnostníků (kteří museli své provozovny uzavřít), zaměstnanců, na kterých je česká ekonomika závislá (a kteří naopak musejí podstupovat riziko, ačkoli by třeba raději zůstali doma) či obecně obyčejných rodin, které dopady propadu ekonomiky na svých rozpočtech určitě pocítí, by mělo být kompenzováno právě prostředky získanými od globalistických a nadnárodních firem, které k naší zemi necítí žádné povinnosti a zodpovědnost.
 11. Je zjevné, že současnou krizí v důsledku šíření koronaviru bude postižena i globální ekonomika, což je ale důkazem toho, že globální propojení ekonomiky je pro národní státy škodlivé a národní státy by měly přehodnotit svůj vztah k ní a vydat se cestou ekonomického nacionalismu. Do budoucna by se měl stát zaměřit na potravinou a jinou soběstačnost, na podporu vlastních podniků. Ukazuje se, že volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu není pro národní státy pozitivní a národní státy, včetně toho českého, by se z toho měly poučit.
 1. Skandální je i počínání nadnárodních organizací a institucí, které naopak volný pohyb osob, zboží, kapitálu a služeb obhajují i za cenu ohrožení občanů národních států. Ukázkovým příkladem je nespokojenost Evropské unie vyjádřená ústy eurokomisařky Leynové, která kritizuje státy za to, že uzavírají své hranice. Ukazuje se, že Evropská unie, ačkoli svoji existenci opakovaně zdůvodňuje a obhajuje poukazem na to, že jen „společně“ můžeme čelit „globálním“ výzvám, těmto globálním výzvám sama čelit neumí, nejenže žádná opatření nepřijímá, ale navíc opatření přijatá národními státy kritizuje a zpochybňuje, čímž se v očích široké veřejnosti sama diskredituje a zesměšňuje. Odchod České republiky z EU a NATO i další opatření výše zmíněná jsou naopak dlouhodobě v programu Národní demokracie a považujeme je za základ národní prosperity nejen v krizových situacích, jako je tato, ale i v dobách „klidu“. (stručný ideový program ND zde, podrobnější ideový program ND zde)
 1. Nemůžeme vyloučit, že nákaza koronavirem bude mít dopady na celosvětovou ekonomiku takového rázu, že by mohla nastat nová hospodářská krize a dost možná je i s tímto scénářem počítáno. Neslýchaný propad americké burzy ale i další signály a indicie z posledních dní ukazují, že probíhající krize jsou některé skupiny ochotny zneužít k vlastnímu obohacení. Národní státy by se měly těmto spekulantským aktivitám rozhodně bránit.
 1. Národní demokracie vyzývá k odchodu České republiky z EU a z NATO i z toho důvodu, že Evropská unie jako projekt naprosto odtržený od reality, místo aby řešil problémy občanů v jednotlivých zemích, chystá na tyto občany záludnosti, jakými jsou například snaha o uhlíkovou neutralitu do roku 2050 (Green Deal apod.). Tyto plány samy o sobě enormním způsobem zatíží rozpočty států, rodin i jednotlivců pod pofidérním heslem „boje za zachování klimatu“. O klima ale v žádném případě nejde, Evropská unie a další nadnárodní instituce tímto způsobem pouze sledují své vlastní osobní zájmy, jako další zdanění obyvatel za účelem vykrytí výpadku svých rozpočtů po odchodu Velké Británie z EU, případně omezení volného pohybu lidí na území svých států (zákazem aut na spalovací motory apod.). Ve chvíli, kdy nákaza koronavirem způsobí ekonomické problémy téměř všech zemí, je na místě odkázat podobné nesmysly klimaalarmistů pocházející z Bruselu do patřičných mezí. Národní demokracie zároveň doufá, že tato krize nebude naopak zneužita k ještě rychlejšímu zavedení opatření, která by byla namířena proti obyčejným lidem a národním státům. V tomto smyslu vyzývá občany, aby kontrolovaly kroky vlády, zda v tomto „organizovaném“ chaosu neprotlačuje všemožné protinárodní zákony.
 1. Národní demokracie doporučuje občanům nejen dodržovat nařízení vlády, ale i různá doporučení, která sníží riziko šíření viru, jak o nich informují alternativní media. Příkladem takových doporučení je například sedm bodů uvedených v závěru článku na Aeronetuze dne 13. března (dostupné zde)
 1. Národní demokracie vybízí spoluobčany, aby volný čas, která danými opatřeními získají, využívali mimo jiné i k sebevzdělávání, k dohledávání svobodných informací, k přemýšlení nad věcmi a souvislostmi, na které v běžném životním, rodinném a pracovním „provozu“ nemají čas, k tomu, aby se věnovali více rodině (úzké i širší) a utužovali rodinné vztahy. Národ může podobné krize ustát jen tehdy, ustojí-li je v rámci svých rodin.
 1. Národní demokracie vyzývá spoluobčany k vzájemné solidaritě, pomoci, k pomyslnému semknutí zdravých národních sil. Nepropadejte, prosím, malomyslnosti a hysterii na jedné, ani zlehčování současné situace na straně druhé. Udržujte si dobrou mysl a víru v to, že společně vše zvládneme, ale už nyní si uvědomujme, že se ze současné situace, která v novodobé historii našeho státu nemá obdoby, je třeba poučit. Nepočínejme si sobecky, nemysleme jen na sebe, ale na celek, kterým je národ. Hygienická doporučení nepoužívejme jen kvůli sobě a svým blízkým, ale i s ohledy na druhé (své bližní). Je dobré mít například zásoby potravin, ale nebuďme bezohlední, protože dobře víme, že naše země bohužel není vlivem třicetileté politiky polistopadového režimu potravinově soběstačná a krize se může prohlubovat i panikou a nezodpovědným jednáním. Udělejme vše pro zajištění našich rodin, ale mějme na mysli i zájmy národa jako celku. Tato situace, více než kterákoli jiná, je dobrou příležitostí uvědomit si, že nás nezachrání nikdo jiný, žádná jiná země, natož nadnárodní organizace, ale jen naše společné úsilí, naše jednota, naše vzájemná solidarita a úcta k hodnotám, které přesahují náš běžný život. Mluvte se svými dětmi, vysvětlujte jim okolnosti a souvislosti hrozeb, kterým národní státy čelí. Využijme nařízeného „volna“ či „zvolnění“ životního a pracovního tempa k tomu, abychom se více zamyslili nejen nad svou budoucností, ale nad budoucností nás všech, Čechů, Moravanů, Slezanů. Nejen nad budoucností svou, ale i svých dětí, na které teď budeme mít více času…
 1. V duchu výše zmíněných tezí a v zájmu upevnění národního souručenství vybízíme občany, aby od dnešního dne, tj. pondělí 16. března 2020, vyvěsili na svých domech či v oknech svých bytů české národní vlajky. Národní demokracie se před časem rozhodla pořádat v Praze před Evropským domem vlastenecká setkání, které nazvala „Pondělky pro vlajku“, kde jsme už podobné teze před týdnem proklamovali a slibovali tato setkání opakovat. Současné omezení pohybu osob nám znemožňuje v tomto počínání pokračovat, ale v zájmu zachování soudržnosti národa je dobré si naši jednotu připomínat i nepřímými akcemi, jako je vyvěšení českých vlajek či sdílení našich společných myšlenek a komunikace těchto témat na sociálních sítích. Pondělky pro vlajku pokračují a Národní demokracie se bude k současní krizi vyjadřovat pravidelně každé pondělí, či podle potřeby i častěji.

Vlasti a národu zdar!

dne 15. března 2020, v den výročí nacistické okupace,

předsednictvo Národní demokracie