Radim Lhoták: Demokratické volby aneb Jízdenka do pekla

Jak je možné, že Češi stále volí strany a představitele, kteří vedou naši zemi do zkázy a globalistického pekla? Jak je možné, že jim nevadí postupné ořezávání svobody, sociálních výdobytků a despotická cenzura přecházející až do věznění politických odpůrců režimu? Nebo otevřená genocida, ať už ve formě smrtících mRNA koktejlů nazývaných „vakcína“ proti covidu, propagace zvrácené sexuality, existenčního teroru v podobě nemravného zdražování, nebo „zeleného údělu“ směřujícího k omezování volného pohybu, tradičního jídla a hladomoru?

Leccos lze přičíst na vrub lží a dezinformací zaznívajících z masových médií, která jakožto nástroj západní oligarchie lidem vymývají mozky a vytvářejí u velké části populace iluzi planetární krize zapříčiněné globálním oteplováním a rozpínavostí východních „autoritářských“ mocností jako Čína nebo Rusko. Ze záměrně vytvořené iluze globální krize se nakonec stává krize skutečná. Jejími příčinami ale již nejsou původní „strašáci“ Západu, ale protikrizová opatření, jimiž západní oligarchie ničí běžným lidem životy s odůvodněním, že situace vyžaduje naše oběti ve prospěch „záchrany planety“, „záchrany demokracie“ a „záchrany západních hodnot“. Je to snad dostatečný důvod k ochotě lidí koupit si jízdenku do pekla?

Ekologičtí aktivisté a „bojovníci proti oteplování klimatu“ se dnes už netají tím, že svým zaklínadlem „uhlíkové stopy“ nemají na mysli snížení uhlíkových emisí vznikajících v důsledku lidské činnosti, neboť nesmyslnost takového požadavku byla již mnohokrát prokázána, nýbrž omezení lidské existence, a to jak drastickými opatřeními na snižování spotřeby, tak přímou redukcí počtu obyvatel. V prvním případě zbídačením a svázáním nižších společenských vrstev totalitní despocií, v druhém pak vymíráním lidí v důsledku uměle vyvolaných pandemií, vakcinace a sanitárního teroru, a v neposlední řadě snižováním porodnosti propagandou různých hodnotových a sexuálních perverzí ničících přirozenou rodinu. Jak se ukazuje, smyslem toho všeho není ochrana přírody a už vůbec ne člověka, ale naopak odlidšťování a ničení světové populace, jinými slovy depopulace planety na takovou míru, aby se jedinými pány a vlastníky Země mohly stát bohaté supertřídy – a zbídačené zbytky nižších vrstev jim potom budou sloužit jako otroci.

Věci dospěly do takových strašlivých konců, že lidé jsou nazýváni „rakovinou planety“ a jejich vyhlazování „léčbou nemocné matky Země“. Despocie „pánů peněz“ vůči svým „poddaným“ se stává otevřenou a prakticky nezná mezí. Pomalu už opouštějí i snahu zaobalovat své zrůdné plány do hezky znějících frází. O to více zaráží nechápavost a neochota lidí vidět pravdu. A takových obyvatel je na Zemi stále většina. A co se týká politiků a vládních garnitur, je takováto slepota prakticky podmínkou k jejich uplatnění. Vysoce nadprůměrné příjmy a životní standart je jim potom odměnou za jejich loajalitu k ideologii profesionálních potíračů „rozežrané luzy“ typu Gatese, Sorose, Schwaba a jim podobných.

Patří již k tradiční slabomyslnosti „demokratických zástupců lidu“, že svoji vysokou životní úroveň vnímají jako znak spravedlivosti systému, který si cení „vyšších lidských schopností“. Těžko také chtít od člověka s příjmy dosahujícími statisíce korun měsíčně, aby hleděl kriticky na režim, který mu takový příjem zprostředkoval. Totéž samozřejmě platí pro ostatní pomocné elity systému, mezi něž patří pracovníci showbyznysu, zlatoústí televizní redaktoři a zlatá pera mainstreamových plátků, právníci, „zasloužilí“ státní zaměstnanci a manažeři velkých firem, byznysmeni a všichni zbohatlíci navěšení na společenská aktiva a veřejné penězovody. To je také ona třetina obyvatelstva, která chodí k volbám a zvolila současný tandem „svatých Petrů přetvářky“ – Fialy a Pavla, nejvyšších to lokajů západní oligarchie.

Jakákoli změna režimu by vyžadovala zchudnutí těchto pomocných elit a jejich odstavení od zdrojů příjmů. Což samozřejmě není vyloučeno, zvláště pokud současný střet civilizací Západu a Východu skončí vítězstvím druhého. A počátkem vítězství Východu bude porážka USA a NATO na Ukrajině (rozumí se v zástupné válce s Ruskem). Strach a nenávist k Rusku jsou tudíž pro tyto elity naprosto pochopitelné.

Nepřeji nikomu nic zlého a myslím si, že ti naši „vyvolení“ umí převléknout kabát, jaký předepisuje libovolný režim, v němž budou zasazeni. Proto věřím, že se neztratí. Ale jednoduché to mít nebudou, protože přes veškerou horlivost zalíbit se vrchnosti tu a tam mají i vlastní názor, a to se jim stane osudným. Západní globalisté si totiž pohrávají s neomarxismem a naši svérázní politici příliš nechápou jejich záměry s „inkluzivním kapitalismem“ a drží se starých kapitalistických klišé. Proto páni peněz postupně dosazují do všech rozhodujících postů ženy. Ženy touží po zajištěnosti a ochraně. Za tyto hodnoty dokáží svým dobrodincům zobat z ruky. A první vnější dojem je hlavní kritérium, podle něhož volí – říkají tomu „směrodatná intuice“. Ostatně soudím, že „kosa“ s apartním knírem a bílým plnovousem volily převážně ženy.

V jednom dávném asiatském království měli místní feudálové velké starosti s revoltami poddaných. Nakonec problém vyřešili tím nejlepším možným způsobem: zavedli matriarchát – o veškerém majetku, dětech a dědictví nadále apriori rozhodovaly ženy. Rázem bylo po revoltách a z poddaných se staly poslušné ovce.

Nikoli nadarmo se říká: „Historie matka moudrosti“.

autor je publicista, člen Národní demokracie