Ředitel teplického gymnázia Bergman zneužívá školu k protinárodním postojům. Občan Teplic žádá po krajském úřadu jeho odvolání

„Dotýká se mě, když Bergman používá státní školní budovu k prezentaci vlastních politických názorů, a to např. podporováním Tibetu a štvaním mládeže proti českému prezidentovi,“ uvádí občan Teplic František Cinkl ve svém dopise, kterým se obrací na Krajský úřad Ústeckého kraje a žádá odvolání ředitele teplického gymnázia, Zdeňka Bergmana, který na sebe nedávno upoutal pozornost médií zesměšňováním hlavy státu. „ŽÁDÁM O VYVOLÁNÍ JEDNÁNÍ O ODVOLÁNÍ BERGMANA pro jeho mravní nezpůsobilost řídit teplické gymnázium,“ píše také Cinkl. Text jeho stížnosti máme k dispozici a přinášíme jej v plném znění.

Přes:   podatelnu Magistrátu města Teplice

Na:
Krajský úřad Ústeckého kraje

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem

 

V Teplicích 22.10.18 – zn. 01/2018

PODNĚT K ODVOLÁNÍ ŘEDITELE TEPLICKÉHO GYMNÁZIA

Oslovuji Vás jako zřizovatele Gymnázia v Teplicích a současně i orgán, který jmenuje či může odvolat ředitele tohoto gymnázia.

Ředitel teplického gymnázia RNDr. Zdeněk Bergman (dále v textu jen Bergman) se podle mého názoru dopouští svými veřejnými projevy narušování výchovy mládeže a dále do státní školy vnáší politické aspekty, a to:

– pravidelným vyvěšováním tibetské vlajky na budově gymnázia

– svým veřejným projevem o obrazech prezidenta, mimo jiné uveřejněným dne 20.10.18 také na seznamu.cz

Dotýká se mě, když Bergman používá státní školní budovu k prezentaci vlastních politických názorů, a to např. podporováním Tibetu a štvaním mládeže proti českému prezidentovi. Gymnázium není soukromou školou, Bergman je placený z peněz všech daňových poplatníků a nemá jakékoliv právo ovlivňovat politicky mládež. Každý občan obrazně řečeno platí provoz státního gymnázia vč. platu ředitele. Na státní škole mají viset pouze české vlajky a ostatní symboly české státnosti. Dále upozorňuji, že na gymnáziu jistě studují i žáci, jejichž rodiny volily za prezidenta Ing. Miloše Zemana a jsou s jeho působením ve funkci spokojeny – Bergman tedy tyto žáky může ostrakizovat?

Bergman se ve svém projevu, který byl uveřejněn na sociálních sítích, v rádiu a v hlavních zprávách seznamu.cz, dopouští hanobení české státnosti, když se chlubí tím, že ve třídách gymnázia nechal sundat obrazy prezidenta, dále když na Facebooku tvrdil, že „uložil školníkovi, ať obrazy nechá zahrabat do kompostu“. Toto tvrzení zopakoval i ve svém veřejném projevu, ačkoliv v závěru opatrně dodává, že ve skutečnosti je ponechal ve skladu až do doby, kdy bude prezidentem osoba podle jeho gusta. Bergman si přisuzuje právo určovat, kdo je a kdo není dobrým prezidentem a své rozhodnutí pak vnucuje žákům. Dále si dovoluje veřejně vyhodnocovat projevy prezidenta, respektive z pozice ředitele gymnázia oficiálně před mládeží, prezidenta dehonestuje a mládež de facto nabádá, aby pana prezidenta Zemana nijak neuznávala. Tím vyjadřuje i svůj protičeský, protinárodní postoj, zatímco v jiných případech je velice příznivě nakloněný prosazování Islámu v ČR ap. (arabská studentka v hidžábu – zdali by si v arabské zemi prosadila česká studentka šortky a tričko?)

Pozice prezidenta je jedním ze základních symbolů české státnosti. Jsem přesvědčený, že se výše uvedeným jednáním ve věci prezidentova obrazu Bergman dopustil záměrného a veřejného vyvolávání nenávisti proti prezidentovi ČR. Je v takové škole opravdu svoboda projevu žáka, pokud ředitel určuje „ten správný“ politický názor? Jedná se opravdu o státní gymnázium nebo o soukromou školu Bergmana? Obávám se, že v tomto případě může jít o trestný čin vyvolávání nenávisti vůči konkrétní osobě nebo skupině osob (příznivcům prezidenta) a o zneužívání postavení ředitele k narušování výchovy mládeže.

ŽÁDÁM O VYVOLÁNÍ JEDNÁNÍ O ODVOLÁNÍ BERGMANA pro jeho mravní nezpůsobilost řídit teplické gymnázium. Očekávám, že mi bude písemně sděleno stanovisko zřizovatele gymnázia.

 

 

 

S pozdravem                                                                                    František Cinkl, XXXXXXXXXXX, Teplice