Reportáž: Za Srby na Kosovu a Metohiji – 2019

První zářijový týden se uskutečnila již tradiční a každoroční mise Evropské fronty solidarity pro Kosovo (EFSK) podporující Srby v těchto okupovaných částech jejich země. Letos se jí zúčastnili také členové Národní demokracie a jelikož jsme i přes naše informační kanály vyzývali naše členy a příznivce o přispění na humanitární sbírku, dovolujeme si nyní informovat krátce o průběhu celé akce.

V první řadě si zaslouží velké poděkování všichni, kteří nás vyslyšeli a přispěli jakoukoliv částkou do sbírky pro Srby na Kosovu. Na transparentním účtu, který byl pro účely mise zřízen, se letos sešlo bezmála sto tisíc korun! S auty plnými hraček pro děti jsme tedy vyrazili směrem Srbsko. Na místě byly dokoupeny školní balíčky – celkem jsme podpořili pět škol v srbských enklávách na Kosovu, každé dítě (a bylo jich celkem 220) dostalo balíček plný sešitů, tužek, nůžek, ořezávátek, pravítek a dalšího školního vybavení, školský personál dále třeba nezbytné hygienické pomůcky jako jsou saponáty, mýdla apod., který najde uplatnění v každodenním chodu škol. Nechyběly ale také třeba míče na fotbal, košíkovou nebo házenou či další užitečné pomůcky jako globusy.

Všude jsme se setkali se vřelým přivítáním a měli možnost poznat srbskou pohostinnost. Ředitelé a ředitelky škol nás vždy seznámili jak s chodem jejich škol, tak vůbec životem Srbů v té dané enklávě, kam jsme zavítali. Kromě škol jsme podpořili například několik chudších rodin ošacením, dalším dvěma rodinám bylo zajištěno dříví na zimu.

Závěrem nelze vynechat pohádku o dronu a chuligánech, které jsme se stali nevědomky součástí. Při odjezdu z poslední podporované školy v okresu Štrpce jsme ještě zavítali s místními do restaurace. Poté jsme se přesouvali na místo ubytování, kousek za Štrpcemi nás však zastavila policejní hlídka, která na jisto při prohlídce auta jako první vytáhla transparent „Kosovo je Srbsko,“ který jsme vozili celý týden sebou. Dále u nás našla běžné kapesní nože či vysílačky, které jsou však na Kosovu zakázané, a dron a další techniku sloužící k natáčení reportáží z cesty. Byli jsme doprovozeni na policejní stanici v Uroševaci, kde proběhl soupis zabavených věcí (tedy nožů a vysílaček sloužících k dorozumívání z auta do auta) a poté jsme mohli odejít.

Během totoho soupisu věcí se však zpráva o našem zadržení s fotkami transparentu a noži dostala do albánských médií, která vymyslela neuvěřitelnou pohádku o skupině fotbalových chuligánů, kteří chtěli přelétávat nad stadionem v Prištině během zápasu ČR a tzv. Kosova s dronem nesoucím zmíněný transparent s cílem rozpoutat multietnické peklo. Ačkoliv jsme na zápas vůbec neplánovali jít a na den jeho konání měli jiný program v Orahovci a Kosovké Mitrovici, přebírala tuto zprávu snad veškerá světová média včetně českých. Zde oceňujeme práci TV Prima, která jako jediná získala už při první reportáži vyjádření naše srbského kolegy, který věc upravil na pravou míru a prozradil, za jakými účely EFSK mise na Kosovo podniká. Nikdo další nehledal vůbec vyjádření dotčeného subjektu.

Tolik jen v rychlosti o letošní misi, podrobné reportáže z celé cesty vyjdou v dohledné době na stránce EFSK https://solidarita-kosovo.net/ nebo sledujte FB stránku organizace – https://www.facebook.com/EFSKosovo

Jan Mrázek

ND Chomutov