Svazácké bláboly

merkel-plakat

BÁBĚ KAPE NA KARBID: V JEDNÉ VĚTĚ PROHLÁSÍ, ŽE BY VRÁTILA ČAS ZPĚT A VE DRUHÉ, ŽE BY SVÁ ROZHODNUTÍ Z LOŇSKA NEMĚNILA!

Snažit se porozumět blábolení eurofilů je naprostou ztrátou času – protiřečí si každým slovem a činem. Minimální společenské cítění, absolutní ztráta kontaktu s realitou. Tyto kreatury již příliš dlouho ovlivňují životy stamiliónů Evropanů, jejich národních států a ženou je do zkázy. Je na čase odstavit je od koryt!

SVAZAČKA: Čas by vrátila zpět – na vetřelce prý nebyla připravena. Své rozhodnutí by ovšem neměnila!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!