Urychlená změna Ústavy ČR kvůli zájmům amerických jestřábů a NATO. Opravdu se smíříme s destrukcí českého národa a americkou okupací?

Před pár dny byla vydána bez většího povšimnutí informace o tom, že by mohla být změněna Ústava ČR (článek 43), a to v souvislosti s vysíláním českých vojáků do zahraničí. Podívejme se proto, o co konkrétně jde.

Vláda ČR by po přijetí navrhovaných změn, za kterými stojí zejména ČSSD a ANO, mohla získat pravomoc vyslat české vojáky bez schválení Parlamentem do zahraničí, a to až na dobu 60 dnů a navíc i do misí v rámci tzv. Sil velmi rychlé reakce NATO.

Síly rychlé reakce NATO jsou „mnohonárodní jednotky, které slouží Alianci v případě, když je nutné okamžitě zasáhnout kdekoli na světě. Jednotky jsou připraveny vykonávat různé druhy misí, včetně civilní ochrany, mírových operací nebo použití síly.“

Síly rychlé reakce NATO se účastní těchto misí:

  • zasahování v krizových situacích (Crisis Response) (včetně peacekeepingu)
  • podpora operací proti terorismu
  • následný management (Consequence Management) (včetně zásahů jednotek chemické, biologické a radiační ochrany a humanitárních krizí)
  • nastolování míru (Peace Enforcement)
  • operace na zajištění sankcí (námořní embarga, bezletové zóny,…)
  • přípravné jednotky prvního vstupu (Initial Entry Force), které chystají místo pro příchod větších jednotek
  • demonstrativní síly (Demonstrative Force) pro odrazení agrese
  • evakuace civilistů

Přeložme tedy důsledky změn české ústavy do srozumitelné mluvy.

Vláda České republiky, která má v tomto svém zmíněném záměru podporu napříč celým politickým spektrem s výjimkou KSČM, bude moci kdykoliv, kdy NATO zavelí a požádá např. o „nastolování míru“, či o „přípravnou jednotku prvního vstupu“, nebo jakýkoliv další akt agrese na území jakéhokoliv státu kdekoliv na světě, učinit taková opatření, že z České republiky budou odvoláni vojáci, kteří by mohli v případě jakéhokoliv současného konfliktu a napadení ČR bránit české občany a také hranice své vlasti, nemluvě o tom, že nebudou moci bránit ČR ani v případě jakékoliv další migrační vlny z blízkovýchodních, asijských či afrických států!

Tito zmínění vojáci české armády totiž půjdou bojovat za rozpoutání války v jiných zemích (kdekoliv na světě), zatímco jejich ženy, děti, rodiče a prarodiče, invalidé, senioři apod. budou trpět bez jakékoliv státní podpory a ochrany ze strany Policie a Armády ČR!

S veškerou úctou ke všem představitelům ČR, kteří byli regulérně zvoleni ve svobodných volbách, se ptám: „Z jakého důvodu mají čeští vojáci odcházet obsazovat a napadat cizí území, když nejsou schopni ubránit ani území České republiky?“

Není totiž žádným tajemstvím, že současná česká armáda by byla schopna ubránit v případě napadení republiky maximálně Středočeský kraj, a to na pouhých 14 dnů!

S ohledem na současnou bezpečnostní situaci tudíž nevidím žádný pádný a prokazatelný důvod, proč by mělo dojít ke změně Ústavy ČR a proč by měla být posílena pravomoc české vlády odvolat z České republiky bojeschopné a akceschopné muže, kteří by mohli ochránit republiku a její občany v případě jakéhokoliv ohrožení (napadení, migrace, povodně…).

Na závěr jen pár řečnických otázek, na které jistě zná každý rozumný člověk odpověď: „Z jakého důvodu se občané ČR začínají ozbrojovat? Proč se stále více občanů ČR účastní kurzů sebeobrany (dokonce i děti)? Proč roste zájem o paralyzéry, kubotany, pepřové spreje apod.? Z jakého důvodu vznikají hlídky domobrany?“

Jelikož stát, který má být garantem bezpečnosti svých občanů, není schopen a ochoten tuto bezpečnost zajistit!!!