Vzkaz Milanu Chovancovi ze sobotního táboru lidu

Pane ministře, se zájmem jsem v médiích před několika dny zaznamenal, že prosazujete změnu ústavního zákona, podle níž by se civilní ozbrojenci podíleli na ochraně státu, a rovněž další váš návrh na vznik aktivních záloh ministerstva vnitra, jež by sestávaly z občanů, kteří nepatří mezi vojáky v záloze.

Po vzniku domobrany jsme volali už před dvěma lety a vyzývali vás a vládu, k jejímu zřízení a k její podpoře. Jsme rádi, že jste po dvou letech přišel na to, že jsme tehdy měli pravdu.

Zatímco váš návrh je pouze návrhem, my jsme – na základě vaší nečinnosti – k zakládání domobrany občany skutečně vyzvali a domobranecké oddíly začaly vznikat po celé zemi.

Národní domobrana, k jejímuž vzniku Národní demokracie napomohla, se stala nadstranickou platformou pro ty, kterým není osud naší země lhostejný. Není přitom jedinou takovou skupinou, která v České republice působí.

Protože se řada mých kolegů uvnitř i vně Národní demokracie tímto tématem dlouhodobě zabývá a získala i praktické zkušenosti, jsme připraveni podělit se s vámi o získané poznatky. Rádi bychom vás také pozvali na seminář (debatu) na toto téma.

S pozdravem

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie

dopis_chovanec (PDF formát)