Za všechno může Putin!!! aneb Koho chleba jíš…

joch

MÁ ČESKÝ NEOCON JOCH ZÁNĚT MOZKOVÝCH BLAN? NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD (NWO) NÁM PRÝ HROZÍ Z RUSKA!

Podle ředitele podezřelého Občanského institutu na 90 % dobře informovaných (členů kavárny s vestavěnou čtečkou Reuters) považuje Rusko za hrozbu. Ti méně informovaní (drtivá většina prosťáčků s Internetem) jej za hrozbu nepovažují kvůli „účinnosti ruské propagandy a proto, že je geograficky daleko”. Je zjevné, že státní prostředky vynaložené na Jochovo vzdělání přišly vniveč a mohly být využity vhodnějším způsobem.

Kavárník Joch vždy pobaví: Pozor na kremelský nový světový řád!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám poslat všechny Jochy do míst, kde slunce nesvítí. Podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!