„Zarputile trvají na své suverenitě…“

eussr-_flag

PŘEDSEDA ZLOČINNÉHO EUROPARLAMENTU SCHULZ: EVROPSKÁ UNIE SE MŮŽE ROZPADNOUT!

Neuvěřitelných 22 let v Bruselu oxidující neomarxista Martin Schulz svádí svoje záměrné nekonání ve věci probíhající vetřelecké invaze a další nekonečná selhání týkající se agendy EU na vlády jednotlivých členských států, které „zarputile trvají na své suverenitě a poškozují tak společné zájmy” (rozuměj Schulzovy zájmy). „Zeptejte se jich, já nemám kompetence!“

Předseda zločinného europarlamentu „muzikant“ Schulz: Celé se to může rozpadnout, ale já za nic nemohu!

Připomeňme si v této souvislosti i obdivuhodný výrok Ústavního soudu, že „Lisabonská smlouva není v rozporu s Ústavou České republiky.“

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám poslat všechny Schulze do pracovního procesu a podpořte svým hlasem pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí! Našich 354 kandidátů kandiduje na samostatných kandidátkách ve všech krajích!