Zásady bezpečnosti účastníků demonstrace

 • Účastník demonstrace musí dbát pokynů organizátorů demonstrace a pořadatelské služby.
 • Pokud je některý z účastníků demonstrace zadržen policií, ostatním účastníkům se důrazně nedoporučuje, aby zadržující policisty jakýmkoli způsobem fyzicky napadali či jim vyhrožovali. Vystavovali by se tak zbytečně nebezpečí, že budou obviněni z tr. č. Násilí proti úřední osobě (§ 325 TZ) nebo z tr. č. Násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323 TZ). Za tyto trestné činy hrozí vysoké tresty odnětí svobody.
  POZOR! Ochrana podle § 323 a § 325 se poskytuje také osobě, která vystoupila na podporu nebo na ochranu orgánu státní správy, jiného orgánu veřejné moci anebo úřední osoby.
 • V krajním případě je možné klást policistům pasivní odpor, mají-li účastníci demonstrace důvodné podezření, že nějaký zásah je neoprávněný a chtějí ho policistům ztížit. Nikdy však není reálné mu zabránit. Policie použije všech dostupných prostředků, aby zásah provedla a rozkaz splnila.
 • Kdo nosí kontaktní čočky, ať si na demonstraci raději vezme brýle. Při zasažení oka s čočkou slzným plynem, který policie může použít, může dojít k jeho poleptání.
 • Oči zasažené slzným plynem je možné si vymýt vodou s troškou citronu. Samotná voda může pálení zhoršit. Delší pobyt v prostoru zamořeném slzným plynem může způsobit zvracení, bolest hlavy a ztížit dýchání. Pokud je k dispozici náhradní oblečení, je vhodné se převléknout.
 • Slzný granát je horký, takže není dobré brát ho do holých rukou. Je možné ho odkopnout.
 • Policie může také použít pyrotechnické výbušky. Pokud vybuchují v bezprostřední blízkosti člověka, mohou být nebezpečné. V případě, že je policie začne házet, je lepší držet se od nich dál.
 • Pokud se policie přeskupuje z útvaru v řadě do útvaru za sebou, může to znamenat, že chce vybírat jednotlivce z davu. Je dobré být na pozoru, vyhlédnout si ústupovou cestu a snažit se střetu vyhnout. Stačí poodběhnout pár desítek metrů, policii se v protiúderových oblecích moc dobře neběhá a její síla je v sevřeném útvaru.
 • Zákroky policistů je vhodné si natáčet (nemohou v tom nikomu bránit), záznam je pak možné použít jako důkazní materiál. Již samotné pořizování záznamu může některé policisty odradit od různých protiprávních excesů.
 • V každém případě doporučujeme zbytečně neriskovat a nevystavovat se nebezpečí. Střet s policií není naším cílem.