Záznam přednášky Ladislava Bátory: Úvod do amatérské genealogie (video)

(Omluvte prosím sníženou obrazovou kvalitu záznamu.) Přednáška Ing. Mgr. Ladislava Bátory, Ph.D. na téma Úvod do amatérské Genealogie aneb Kdo neví, odkud přišel, nemá kam jít. Za záznam děkujeme Dominiku Bastlovi.

https://www.youtube.com/watch?v=9hAmYwhb9J4