ABB na konferenci Rozumných: Je čas vyhlásit Milostivé léto 2018

Vážené dámy, vážení pánové, drazí hosté, volební programy politických stran jsou přehlídkou nudy, nedostatku originality, snůškou frází. I když jsou možná mnohé návrhy v programech stran v zásadě dobré, nejsou myšleny vážně.

Rozumní jsou ale nejen rozumní, ale jsou i kreativní, nápadití, mají velkou fantazii, což je v politice důležité.

Přicházíme s volebním tématem, které tu ještě nebylo, ne však proto, abychom na sebe upoutali pozornost. Rozumní jsou totiž nejen rozumní, ve smyslu „zdravým selským rozumem uvažující“, pragmatičtí, ale jsou i sociálně vnímaví, jsou státotvorní, problémy této země je trápí a oni jsou – my jsme puzeni snahou problémy této země řešit.

Jeden z nejpalčivějších problémů této země a jejích obyvatel, jeden z nejpalčivějších problémů rodin, a proto o něm mluvíme dnes 12. srpna, kdy je naše konference věnována rodině, je enormní zadlužení.

Za sto let existence novodobého českého státu jsme to dotáhli tak daleko, že jsme zadlužení všichni, od kojence po starce (každý zhruba 170 tisíc korun) a dlužíme dohromady tolik, že se z těchto dluhů stěží kdy dostaneme, pokud nepřijmeme nějaké radikální řešení. Nutno říci, že tento dluh (zhruba 1.789 bilionu) vznikl až v tomto – tedy polistopadovém – režimu, což také o tomto režimu mnohé vypovídá.

Vedle státního dluhu jsme ale navíc zadluženi v rodinách, mnoho rodin má dnes hypotéku a řadu spotřebních úvěrů, takže dluh domácností jen vůči bankám je dalších 1.5 bilionu korun. Výsledkem tohoto zadlužení domácností je to, že téměř desetina občanů ČR čelí problémům s exekucemi, protože není schopna své dluhy splácet.

Celkově je v exekuci 834 tisíc lidí a 68 tisíc firem, téměř polovina má čtyři a více exekucí. Lidí s deseti a více exekucemi bylo na konci loňského roku 145 tisíc, což je nárůst o pětinu. Kvůli tomu je 85 procent probíhajících exekucí nevymahatelných. V ČR nyní běží 4,68 milionu exekucí – naprostá většina z toho připadá na domácnosti, zatímco na firmy jen 230 tisíc.

Nejde ale jen o čísla a statistiky. Dluhy a následné exekuce znamenají reálné problémy pro reálné lidi a jejich rodiny. Neštěstí, tragédie. Stres, vyloučení ze společnosti, strach z budoucnosti, napětí v rodinách, leckdy i kriminalitu, únik z reality k alkoholu, drogám, hazardu.

To je chmurná přítomnost. A nyní budoucnost v podání Rozumných:

Příští rok oslavíme sto let od založení republiky.

Abychom toto výročí oslavili ne jako národ dlužníků, tedy otroků, tedy dluhy zotročený národ,

ale abychom po sto letech dali mnoha jednotlivcům, ale ještě více rodinám a vlastně celému národu možnost nového začátku, restartu, nové naděje,

abychom vkročili do dalšího století trvání našeho státu nezatíženi dluhy, s čistým štítem, s novým odhodláním, s vírou v lepší příští, s nadšením, které ostatně vznik naší republiky před sto lety provázelo,

musíme se s těmi dluhy, které podvazují budoucnost naší země, vypořádat.

Ačkoli dobře vím, že mnoho lidí se do svých problémů dostalo vlastní vinou, vlastní nezodpovědností, naivitou, nezkušeností, tak na druhé straně vím, že mnoho společností, které poskytují půjčky, s touto naivitou lidí počítá a vlastně na této skutečnosti parazituje. Úroky jsou hanebné, je to lichva, která byla v tomto civilizačním okruhu vždy vnímána jako něco špatného, ostatně slovo „lichva“ má slovanské kořeny a pochází z výrazu lichý, tedy nesprávný. Už jazykově je lichva považována za něco nesprávného a nemravného.

Není povinností státu lidem, kteří se do dluhové pasti dostali, pomáhat, ale bylo by dobrým, blahodárným a vítaným gestem státu, kdyby solidárně těmto lidem pomohl symbolicky v rok svých stých narozenin, protože tím pomůže celé zemi, sám sobě. Právě to chtějí Rozumní učinit, pokud jim ve volbách dáte svůj hlas.

Přicházíme s programem ODDLUŽENÍ. Když nám dáte svůj hlas v dostatečné míře, abychom svůj program mohli realizovat, zastavíme a zrušíme vaše exekuce a oddlužíme vás – tedy ty z vás, kterých se to týká, ty, kteří už břemeno dluhů nejsou schopni nést a dostali se do takových problémů, ze kterých jim může pomoci jen vnější zásah. Oddlužíme tedy rodiny, oddlužíme tuto zemi a dáme jí možnost nového začátku. Oddlužíme ale jen ty, kteří o to sami požádají, přičemž podmínky této žádosti budou takové, aby institutu oddlužení nemohlo být zneužíváno. Oddluženi budou jen ti, kteří budou pracovat. V tomto smyslu si svůj dluh „odpracují“ a oddlužení nedostanou zadarmo (tedy ostatní spoluobčané nebudou muset mít pocit, že na ně doplácejí), avšak stát jim výrazným způsobem pomůže se dluhů zbavit a to ve velmi krátké době. Je to totiž v jeho vlastním zájmu.

Použiji-li starozákonních, biblických slov, vyhlásíme „milostivé léto 2018“. V třetí knize Mojžíšově se v kapitole 25 píše: Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. (Leviticus 25:10)

Jinými slovy, podle Hospodinova nařízení Židé každý padesátý rok slavili „milostivé léto“ (neboli rok svobody), které spočívalo v tom, že otroci byli propuštěni a dluhy byly prominuty. Vztahy v zemi a mezi jejími obyvateli se napravily tak, aby byl každý svobodný.

Milostivé léto 2018 pro Českou republiku tedy znamená, že 834 tisíc lidí s exekucemi se bude moci konečně probudit do nového dne s vědomím, že mají možnost svůj problém snadno a rychle vyřešit a začít znovu a jinak. Započteme-li rodinné příslušníky, může tento program zlepšit život několika milionům lidí, zlepšit život statisíců rodin, nepřímo pak však i celé země.

Milostivé léto 2018 znamená, že lidé, kteří se dnes musejí živit načerno, budou moci nastoupit do řádného zaměstnaneckého poměru. Mnohá odvětví tak dostanou statisíce zaměstnanců, kteří dnes tak zoufale chybí. Sociální ovzduší ve společnosti se rychle ozdraví, když se tito vyloučení lidé a jejich rodiny znovu zařadí do společnosti.

Milostivé léto 2018 bude mít výchovný a blahodárný efekt na děti, které dnes nespravedlivě trpí sociálním postavením v rodinách dlužníků a častou rozvodovostí svých rodičů.

Milostivé léto 2018 znamená, že i stát ušetří, protože okamžitě přestane dlužníkům (načerno zaměstnaným) vyplácet dávky podpory a naopak od nich po jejich oddlužení začne inkasovat daně a pojištění, které tito dnes stejně neplatí. Náš program Oddlužení má tedy potenci zrychlit hospodářský růst a růst životní úrovně nejen dlužníků, ale i ostatních občanů.

Pro představu, v čem se náš návrh liší od současného konceptu „osobního bankrotu“ – osobní bankrot trvá pět let, zdaleka nedojde ke splacení celého dluhu a člověk navíc živoří. Milostivé léto 2018 znamená, že dlužník, který dluží například 200 tisíc korun, bude oddlužen (v závislosti na hrubé mzdě) v průměru za necelé dva roky, při dluhu 500 tisíc v průměru za 4 roky. Dostává přitom běžnou mzdu a může tedy žít normálním životem. – více o našem návrhu: principy a výhody

Možná si nyní říkáte, že jde o čirý populismus. Právě naopak. Místo nepodstatných věcí se snažíme řešit skutečné problémy této země a jejích občanů. Zadlužení je jedním z nejhorších, protože z nás dělá otroky, lidi manipulovatelné, ovladatelné, vydíratelné, lidi rezignující na vše kolem, lidi apatické, s nezájmem o věci veřejné, s nedůvěrou ve stát a jeho vedení. Taková společnost nejenže nemůže prosperovat, nemůže ani fungovat.

Vymanění se z otroctví dluhu z nás činí lidi svobodné, nezávislé, sebevědomé. Oddlužený národ je svobodný národ, nezávislý národ, sebevědomý národ.

Právě to, a nic menšího, si Rozumní přejí.

Právě to, a nic menšího, vám Rozumní nabízejí.

Právě to, a nic menšího, můžete volbou Rozumných pro tuto zemi vykonat.

Děkuji za pozornost a Vlasti zdar!

Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie
a lídr kandidátky Rozumných do PSP ČR
v Ústeckém kraji
12. srpna 2017, Praha