Výkup vepřína v Letech: další zářez do státní pokladny

V interview ČT24, které vedla dne 8. 8. 2017 jedna nechvalně známá snědá novinářka s ministrem kultury Hermanem (to je ten, co se vůbec jako první účastnil coby čestný emisar české vlády sudetoněmeckého sjezdu, co importoval do republiky jakéhosi dědka Brodyho a co se objímal v předvečer návštěvy prezidenta Čínské republiky s představitelem neexistující země – v pravdě nežádoucím Dalajlámou), se daňoví poplatníci ku své smůle s definitívní platností dozvěděli, že došlo k dohodě s majiteli vepřína v Letech, společností AGPI, o odkupu závodu. Nedozvěděli se ale cenu, kterou ze svých daní zaplatí.

Lze dovodit, že pokud před 15 lety byla nabídková cena 400 mil. Kč (odmítl ji jako plýtvání s rozpočtovými penězi tehdejší předseda vlády Miloš Zeman), je nepochybné, že dnes bude významně vyšší a nejspíš převýší 1 miliardu korun. Akcionáři AGPI by byli blázni, kdyby takovou netržní a politicky vyvolanou „příležitost“ nevyužili, zejména, když produkce vepřového masa je dlouhodobě „přehřátá“ a výroba nerentabilní.

Vytvářená hysterie kolem pracovního tábora v Letech je přitom účelová a naprosto neúměrná.

V první řadě je nutno připomenout, že tento pracovní tábor byl zřízen na žádost správců schwarzenberského panství, když zde došlo k rozsáhlým lesním polomům a bylo potřeba zajistit pracovní sílu na její likvidaci (blíže viz dílko levicového amerického spisovatele Paula Polanského).

Platí, že je naprosto nemravné vydávat další stamiliony ve prospěch etnika, jehož naprostá většina na společnosti než parazituje, ničím jí neprospívá a jen se veze na zádech daňových poplatníků, kteří si každou korunu musí vydělat tvrdou prací.

Přitom za úsměvnou pozornost stojí, že každoročních “tryzen” v Letech se účastní tak do pěti cikánských profesionálních aktivistů (co za to žádají úplatu), pár státních úředníků (také za to placených), pár novinářů a jinak NIKDO. Cikánské komunitě jsou totiž jakési Lety naprosto lhostejné.

Nerozumím, proč by vcelku moderní a vzorně udržovaný vepřín, jaký v Letech je, měl být likvidován jako „etický problém“. Já vpravdě neznám vepře, který by si dobrovolně zboural chlívek a střechu nad hlavou. Znám naopak (a se mnou bez pochyb i ostatní obyvatelé země) řadu naprosto vybydlených domů s byty původně první kategorie, které cikáni dokázali v krátké době zdevastovat naprosto neuvěřitelným způsobem, takže tyto (opět na náklady daňových poplatníků) jsou dnes s vynaložením dalších prostředků strhávány a jejím ničitelům přidělovány další byty k devastaci – k žalu majitelů sousedících bytových jednotek, rodinných domů, jejichž tržní hodnota obratem strmě padá.

Inu, co k Sobotkově vládě říci: bude to taková „pěkná tečka“ za jejím katastrofálním působením. Nezapomeňte na to ve volbách!