Adam B. Bartoš: Otevřený dopis Andreji Babišovi

Vážený pane premiére, dovolte, abych Vám poblahopřál k ukončení trestního stíhání Vaší osoby po několika letech zběsilé a hysterické mediální kampaně. O tom, že byla účelová, jsem byl přesvědčen od jejího počátku – přesto je s podivem, jak i přes svoji důkazní a argumentační chatrnost dokázala tak dlouho plnit přední stránky sdělovacích prostředků.

Jako předseda politické strany, která má tisíc a jeden důvodů vymezovat se vůči straně Vaší a politice Vámi vedené vlády, ctíme legitimitu vzešlou z voleb – a tu bezesporu máte. Dokonce jsem si všiml, že mediální útoky ji nijak neohrozily, ba naopak. Nechceme, aby do politických pravomocí, které přísluší výkonné moci, vstupovala justice a kroky výkonné moci negovala.

Souhlasím s Vaším hodnocením této dehonestační kampaně, kdy jste řekl, že se u nás dá trestní stíhání objednat na zakázku – zkušenosti naší politické strany jsou podobné: i já čelil trestnímu stíhání na politickou objednávku, dokonce pouze za to, že jsem vyjadřoval (jakkoli možná politicky nekorektně) své politické názory a přesvědčení slovem, písmem či skutkem. Na rozdíl od Vás jsem byl vláčen nejen médii, ale i po soudech, a na politickou objednávku nakonec odsouzen k podmínce, která mi stále běží.

Jako předseda politické strany chápu, že jsem vystaven větším tlakům ze strany režimu, než obyčejný občan a beru to jako jisté riziko svého konání. Nemohu se ale smířit s tím, že podobným tvrdým způsobem režim postupuje i proti řadovým občanům, kteří se nijak politicky neangažují, pouze vyjádřili, často pod vlivem pochopitelných emocí, své názory na sociálních sítích. Mluvím o tzv. „předsudečné nenávisti“, která je nejnovějším výmyslem z dílny ministerstva vnitra, jak si zdůvodnit zákroky proti svobodě slova a vyjadřování. Je skandální, když se ve zprávách ministerstva vnitra dočítám, že za „předsudečnou nenávist“, která ani není trestným činem, je v naší zemi vyšetřováno jen za loňský rok 170 lidí. Zdá se mi naprosto banálním zdůrazňovat tvrzení, o kterém jsem bytostně přesvědčen – že stát by neměl své občany trestat za to, jaké mají názory. Bohužel tato samozřejmá teze není asi samozřejmá pro každého…

Chtěl bych Vám v této souvislosti připomenout, že „měření dvojím metrem“, kdy jedna část obyvatelstva je režimem demonstrativně trestána, zatímco mnohem vážnější skutky opačného politického tábora jsou akceptovány a v médiích dokonce podporovány (všemožné provokace, pokusy o převrat, útoky na státní činitele a symboly státu apod.), působí ve společnosti velké napětí a rozdělení. Za své názory státem šikanovaní občané těžko mohou pociťovat loajalitu k tomuto režimu a naprosto ztrácejí důvěru ve spravedlnost. Laická veřejnost, která se navíc neorientuje v dělbě moci a kroky vlády či justice jí splývají, má tendenci vinit z tohoto tristního stavu pouze vládu jako takovou a potažmo Vás osobně, který jste jejím předsedou.

Není to ostatně tak daleko od pravdy, když si uvědomíme, že výše načrtnuté problémy spadají do kompetence ministerstva vnitra. To je sice pod vlivem politika z jiné strany, než je ta Vaše, nicméně neměl by konat v rozporu s Vaším vedením vlády. Chtěl bych tedy v tomto smyslu na Vás apelovat, abyste – tak jako jste ve své „kauze“ cítil zastání a podporu obyčejných lidí – se i Vy nyní zastal těchto obyčejných lidí, když jsou trestáni za své názory, kupříkladu na migraci nebo na Rusko, abych jmenoval alespoň nejpalčivější témata, která naši společnost rozdělují.

Závěrem mi dovolte Vám popřát klidnější období, pevné zdraví a moudrost při správě státu, pro jehož národ byla svoboda slova a vůbec touha po pravdě vždy tím nejvyšším přikázáním

S pozdravem

Adam B. Bartoš
edseda Národní demokracie