Agenda 21 je daleko větší hrozba než imigrace – ta je jen pouhou předehrou

Je nutné státem ukradnout jednu generaci dětí, následně je indoktrinovat, a nic, z čeho se těšíte a považujete za pravdu, nebude existovat…
…Totiž, jak praví vysvětlení autorů, více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním.

Agenda 21 je definována jako komplexní plán akcí, který bude probíhat globálně i lokálně. Jde o snahu vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Stojí na filosofii tzv. udržitelného rozvoje. Je to dokument o 40 kapitolách, který má za úkol kontrolovat svět. Dokument je založen na sociálních kontrolních mechanismech. Největším problémem pro zlomení národní suverenity států je smysl pro národní cítění, a proto – v souvislosti s řízenou nelegální migrací – dělají globální a mainstreamová média na celém světě ze všech vlastenců bránících svoji zem fašisty.

Podstatou bude převýchova dětí k tzv. udržitelnosti a ekonomické spotřebě. Považte, že v této souvislosti nemají platit ani matematické zákony. Když se konsensem dohodnete, že 2+2 = 5, tak to prostě bude platit. To není legrace! Tak je to skutečně uvedeno v dokumentech Agendy 21 (Viz příručka: Znalost matematiky propojení, str. 84). Děti se tedy mají záměrně stávat matematickými (i jinými) analfabety, neboť právě to doktrína trvale udržitelného rozvoje nařizuje. Totiž, jak praví vysvětlení autorů, více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním.

Takový je tedy plán OSN. Je určen k všeobecnému a absolutnímu úpadku lidských hodnot a k devastaci lidského života vůbec. Stojí na zásadě „obezřetnosti“, což znamená, že nejprve budete obžalováni a to až do momentu než prokážete svoji nevinu. Plánují pro nás a naše děti život bez svobody, bez soukromého vlastnictví a počítá se se zrušením rodiny – děti mají patřit vládě. Pilotní příprava nyní probíhá v Norsku. Máme se stát otroky pod plnou kontrolou globální elity.

Vláda ČR Agendu 21 rozpracovala v prosinci 2004 do podoby Strategie udržitelného rozvoje. Tedy dvanáct let po Summitu Země v Rio de Janeiru v roce 1992, kdy byla Agenda 21 přijata. Tehdy se jednání zúčastnilo 172 vlád světa se 116 osobně přítomnými hlavami států anebo jejich zástupců. Avšak 2400 nevládních organizací se 17 000 lidmi tvořili paralelní nevládní „Globální fórum“, které mělo na konferenci poradní status. Při implementaci Agendy 21 je totiž po státech vyžadována stálá a aktivní spoluúčast nevládních organizací. K samotnému přijetí Agendy 21 se vláda ČR zavázala v roce 1997 na Mimořádném zasedání VS OSN.

Na závěr se podívejme, kdo stál za přijetím Agendy 21 v naší zemi. V roce 1992 zastupoval tehdejší Československo v Riu federální ministr životního prostředí Josef Vavroušek. Vedl československou delegaci. Předsedou české vlády byl tehdy Petr Pithart. V roce 1997, kdy se ČR k přijetí Agendy 21 zavázala, byl premiérem Václav Klaus, ministrem zahraničích věcí Josef Zieleniec a ministrem životního prostředí František Benda. Definitivně rozpracovala a schválila tento – v podstatě vražedný – materiál vláda Stanislava Grosse v roce 2004, kdy byl ministrem životního prostředí lidovec Libor Ambrozek. V současnosti agenda spadá pod Radu vlády pro udržitelný rozvoj, jejímž předsedou je Bohuslav Sobotka.

Všem těmto lidem, tedy můžeme „poděkovat“ za to, jakou budoucnost pro nás – ale i pro sebe s svoje děti – přichystali, a ptát se jich, zdali vůbec tuší, co přesně učinili a stále činí? Aktuálně bychom pak měli požadovat okamžité odstoupení naší země od Agendy 21.

Zdroj: Nová republika