Ať jdou třeba do prdele, jen když půjdou z Prahy!

Psali lidé na filmové plakáty v ulicích, propagující sovětský film: Cikáni jdou do nebe. Mimochodem velmi zdařilý muzikál, z r. 1975, který lze v tuzemském, také velmi zdařilém provedení, vidět aktuálně na scéně Divadla Bez zábradlí.

Za nepopularitu si tehdejší cikáni mohli rozhodně sami. A přitom to bylo v období budování socialismu, tedy v době, kdy platila všeobecná pracovní povinnost – kdo nepracoval, šel do kriminálu. A tam ale už pracovat musel. Bylo to v době, kdy povinná docházka dětí do škol byla důsledně vyžadována. Kdo děti do škol neposílal, byly mu odebrány a v DD se naučily hygienickým návykům, požadovanému sociálnímu chování, českému jazyku a minimálně se zde vyučily anebo dokonce vystudovaly střední školu. Bylo to v době, kdy cikánské rodiny byly vcelku bezproblémově rozprostřeny v bytových domech. Dnešní případy naprosto zničených bytových domů s byty 1. kategorie, které cikáni vybydleli tak, že musely být strženy, v té době neexistovaly.

Tato tvrzení platí pro období cca 1970-1989 a byl to výsledek mnohaletých asimilačních státních opatření, z nichž na prvním místě platilo: „kdo nepracuje, ať nejí“.

Dnes je situace jiná. Po r. 1989 se z cikánů stali Rómové. Tedy ti, co mají než nároky a práva, žádné povinnosti. Kdo není slepý, hluchý a úplně blbý, ví, o čem píši, nebudu věc dále podrobně rozebírat.

V současné době jsme svědky toho, jak společně i s ostatními ekonomickými a sociálními parazity (mám na mysli zejména obyvatele Zakarpatí, tj. válkou nedotčené bezpečné oblasti Ukrajiny), přichází i početné cikánské tlupy. Jejich členové jsou negramotní, neznají ani ukrajinsky, ani rusky, neumí číst a psát, nemají ani základní hygienické návyky, splachovací záchod do příjezdu na Wilsonovo nádraží neviděli, natož třeba zubní kartáček. Těžko si představit, že by snad tušili něco o Česku a o Praze. Jediné, co je zajímá, jsou sociální dávky. Video z pracovního úřadu v Brně je víc než vypovídací a skutečně jen pro silné žaludky. Inu, nedivme se. Ty peníze, co za nic i jednorázově (natož opakovaně) vygenerují, neviděli po celý svůj život. Zejména když o ně žádá např. cikánka s 11 cikáňaty. Když dávky uchvátí, mizí – protože jen pro ně přece přijeli! Ani to stanové městečko v Troji je nezajímá. Kdo má možnost kolem projíždět, vidí, že je tam naprostý klid, žádný pohyb. Nejsou tam.

Je evidentní, že navážení těchto parazitů z Ukrajiny je organizované a řízené. Organizátoři si nepochybně vybírají tučnou „kozí daň“ z těch dávek, co jejich prostřednictvím vygenerovali z českých daňových poplatníků.

A fialová Vláda: nekoná. Poplácává se po ramenou a vyhlašuje: jsme best in refugges. A má pravdu: tato Vláda zde není pro české daňové poplatníky, pro české občany. Je Vládou pro příchozí z Ukrajiny. Ať to stojí, co to stojí. A když se k tomu přidá falešná tzv. politická korektnost, neochota nejen problém pojmenovat a identifikovat, ale zejména ho účinně řešit, potom to je cesta do Pekel.

A mimochodem, ty náklady na všechny příchozí z Ukrajiny, co se k nám nekontrolovaně valí: dávky, ubytování, SIM karty, cestovné, vstupné zdarma, reklama, legislativa, přetlak na trhu s nájemním bydlením ….. to jsou jen „marginálie“.

Ten opravdový problém spočívá zejména v útoku na zdravotní systém a jeho financování. O dopadech do vzdělávacího a sociálního systému ani nemluvě. Ale o tom až příště.

ADrv., 23. 5. 2022