Bitvy Karla Kramáře. Výročí 160 let od narození Karla Kramáře si připomínáme pamětním tiskem

Zakladatel a předseda strany Národní demokracie, JUDr. Karel Kramář

Osmdesáté výročí Kramářova skonu jsme si jako Národní demokracie připomněli sborníkem Karel Kramář. Muž, který přivedl český národ ke svobodě. Kramářův odchod si zároveň připomínáme každý květen (nejinak tomu bylo i letos, navzdory údajné „covidové“ pandemii), kdy se scházíme u jeho hrobu v kryptě pravoslavného chrámu na pražských Olšanech, který na své náklady nechal zbudovat. Na letošní 27. prosinec však připadá i kulaté výročí Kramářova narození – kdy ve Vysokém nad Jizerou před rovnými 160 lety přišel na svět.
Otázka, kterou jsem si kladl, a sice, jak Kramářovo kulaté výročí připomenout pamětním tiskem, byla rozřešena ve chvíli, kdy jsem si přečetl velký článek našeho dlouholetého spolupracovníka, kolegy a kamaráda Ladislava Bátory. Je tomu sice už drahný čas, co byl napsán, ale Kramářův životaběh zachycuje tak věrně a nic podstatného nevynechává, že stěží mohl by být překonán textem jiným, podobného rozsahu. A protože jde vlastně o Kramářovy citace či citace o Kramářovi, Ladislavem Bátorou umně pospojované průvodním textem, má čtenář v ruce netoliko Kramářův životopis, ale i malou ochutnávku z jeho myšlenek.

Text, který vyšel v roce 2007 ve Svobodných novinách, jsme se pak pokusili oživit několika méně známými reprodukcemi či dokumenty z pozůstalosti autorova předka. Bátorův děd, libeňský rodák, malíř, grafik a politický aktivista Ladislav J. Špitálník (1901–1951) byl totiž členem (ba dokonce předsedou libeňského místního sdružení) Národního sjednocení, volebního subjektu, který byl nástupcem Československé národní demokracie a sdružoval vedle jejích členů i členy Stříbrného Národní ligy a Marešovy Národní fronty (Kramář byl jeho předsedou a Jiří Stříbrný a František Mareš pak jeho místopředsedy).

Ladislav Špitálník byl v červenci 1951 ubit k smrti v Pankrácké věznici, ale to by byl už jiný příběh na jinou knížku, říká Ladislav Bátora. A na tu teď pořád ještě není ta pravá doba, dodává…

Adam B. Bartoš
V Praze dne 27. prosince 2020

publikaci je možno objednat zde