Jan Panocha: COVID jako sociální konstrukt

Zdravím vás jménem spolku Ne rouškám a vakcinaci. Protože název je lepší krátký, není to v něm obsaženo, ale myslíme povinné nošení roušek a povinnou, nebo dobrovolně-povinnou vakcinaci proti koronaviru z devatenáctého roku. Když někdo chce dobrovolně nosit náhubek, nebo do sebe dobrovolně nechat píchnout vakcínu, je to jeho rozhodnutí a my mu v tom nechceme jakkoli bránit.

Testování a vykazování koronavirových pozitivit je fraška, nemá cenu, abych se tu tak vzniklými čísly vážně zabývat. Jen ocituji MUDr. Hanu Zelenou, vedoucí lékařku virologického oddělení v Ostravě: “PCR pozitivita znamená jen to, že je ve vyšetřeném vzorku přítomna část virové RNA. Nikoliv celý virus. Nic to neříká o tom, zda je dotyčný infekční. Člověk nakažený SARS-CoV-2 je infekční maximálně týden. PCR, jako pomocná metoda, vykazuje pozitivitu běžně týdny i měsíce. Jde o klinicky falešně pozitivní výsledky. Vyšetření PCR je bez klinického kontextu bezcenné.” Konec citace.

Když člověk prozkoumá údaje vydávané Českým statistickým úřadem, zjistí, že rok 2020 (prozatím do 40. týdne), patří počtem zemřelých k nadprůměrným, ale nijak drasticky, dokonce není rekordní ani mezi posledními 10 lety. Ale co v některých minulých letech stihla drsná chřipková sezóna sama, v tom musela COVIDu letos vypomoci média všudypřítomným maratonem strašení lidí, a vláda za (spolupachatelství i některých opozičních poslanců), bezprecedentním narušením životů prakticky všech obyvatel. Jak moc se na úmrtích podepsal COVID, a jak moc se na nich podepsala opatření vládnoucích politiků, není úplně jasné. Něco ale napoví, když si člověk dá dohromady vyjádření těch, co mají o COVIDových úmrtích přehled tak říkajíc “z první ruky”.

Na Slovensku, MUDr. Michal Palkovič, ředitel sekce soudního lékařství, zavedl metodiku, že tam testují a pitvají každého zemřelého, u něhož je podezření na COVID. V rozhovoru z 23.7. řekl, že měli 28 takto, solidně, potvrzených úmrtí ZAPŘÍČINĚNÝCH COVIDem, nikoli S COVIDem. I když vezmu v potaz, že Slováků je polovina co Čechů, že od té doby uběhly další 4 měsíce, a že třeba měli účinnější opatření, je to naprosto jiné číslo, než české čtyřciferné číslo na strašení lidí. U nás v ČR řekl v rozhovoru z 30.10. přednosta COVID-centra Jan Bláha: „Je asi podstatné říci, že u nás nezemřel nikdo jinak úplně zdravý pouze na covid-19“. Já dodám, že v onom centru ošetřují ty nejvážněji nemocné COVIDové pacienty, a mortalitu mají zhruba 25%. Tedy s COVIDovými úmrtímí mají hodně bohaté zkušenosti. Podobně ředitel FN Motol v rozhovoru ze stejné doby řekl: „Většinou umírají lidé, kteří jsou v terminálním stadiu života na LDN a byl jim také zjištěn covid.“ A řekl i něco dalšího: operace v Motole neruší kvůli přetížení COVIDem, ale kvůli centrálnímu nařízení. Místo 130 denně jich v nemocnici vykonají jen 30. Když si k tomu přidám rozhovor s vedoucím lékařem pardubického Kardiologického centra Agel MUDr. Tomášem Lazarákem z 27.5., v němž řekl: „Ve srovnatelném období za loňský rok jsme letos ošetřili o 30 procent méně pacientů s akutním infarktem. Pozorujeme taky, že nemocní přicházejí, resp. volají pomoc později,…”, nebo když k tomu přidám, co píše samo ministerstvo zdravotnictví, že výzkum v české populaci ukazuje až na trojnásobný růst úzkostných a depresivních obtíží, jeví se reálný případ, že i kdyby nakonec letošní úmrtnost byla rekordní, tak na tom bude mít lví podíl COVID-sociální konstrukt, zatímco COVID-virus bude hrát druhé housle.

Může být námitka, že nebezpečnost COVIDu nespočívá jen v úmrtích, ale že může zanechat trvalé následky na zdraví. Ale ani v tom není koronavirus ročník devatenáct unikátní. Je známé, že chřipka, a další virózy, hlavně v případě, když je nemocný přechodil, mu mohou přivodit dlouhodobé, těžké následky. Například poškození ledvin nebo srdce, vedoucí až k invaliditě.

Britský princ Charles řekl na začátku června na virtuálním setkání Světového ekonomického fora, že je pandemie příležitost k ekonomickému resetu. “Máme unikátní, ale rychle se zmenšující okno příležitosti, naučit se lekce, a restartovat se směrem k více udržitelné cestě.” Také řekl: “Nejlepší pomník, jaký můžeme postavit těm, kteří přišli o své životy, je zelenější, chytřejší a spravedlivější svět.”

Kanadský premiér Trudeau koncem září řekl “Tahle pandemie poskytla příležitost k restartu. Je to šance urychlit naše před-pandemické úsilí znovu si představit ekonomické systémy, co skutečně odpoví na globální výzvy, jako extrémní chudobu, nerovnost, a klimatickou změnu.”

Také Evropská komise popisuje korona-krizi jako příležitost k k zelenému restartu evropských ekonomik.

Americký kandidát na prezidenta Biden má motto “nazpět vybudovat lépe”. To je míň jasné, ale v kontextu toho, kam se Biden politicky řadí, a v kontextu jeho předvolebních slibů tím těžko myslí něco jiného, než Charles, Trudeau a Evropská komise.

Příležitost, o níž mluví tito lidé, znamená víc globalizace, víc regulace, povolenky na vypouštění oxidu uhličitého a všemožná další opatření na poručení větru a dešti, a víc přerozdělování, včetně globálního přerozdělování do chudých, zaostalých zemí. A pravděpodobně také další imigraci do Evropy, protože v pojetí těchto lidí migrace patří do spravedlnosti. O tuhle příležitost globálních elit se při koronakrizi hraje! Není jisté, jestli tu příležitost našli, nebo ji přímo vytvořili. Zato je jisté, že dokud se jim nouzové režimy, osekávání občanských svobod, likvidace celých odvětví, která dřív umožnovala existenci spousty nezávislých, drobných podnikatelů, obrovské zadlužování, vystrašenost a rozhádanost lidí, dokud se jim budou hodit k uskutečňování jejich vyšinutých utopií, tak se koronakrize jen tak nevzdají! COVID je sice skutečná virová nemoc, ale korona-krize ve svém rozsahu a nepřiměřenosti je nemoc politická, mediální a právní. Proto může být stěží vyřešena zdravotními prostředky, ale musí se řešit politickými požadavky, informačním protitlakem proti mediální propagandě, a soudními žalobami. Požaduji tudíž po vládě ČR, ať veřejnosti představí scénáře, za jakého stavu uzná takzvanou pandemii COVIDu v ČR za skončenou. Abychom věděli, na čem jsme a měli se od čeho odpíchnout.

autor je členem spolku Ne rouškám a vakcinaci z.s., projev na demonstraci proti vládním nařízením, Tábor, 21. listopadu 2020