Jaroslav Růžek: Svoboda slova a předsudečná nenávist

V parlamentu ČR se objevil návrh na novelizaci trestního zákona o následující ustanovení: „Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí nebo ideologii, které prokazatelně směřují k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.“

V podstatě jde o uzákonění tzv. předsudečné nenávisti, která je zaváděna do našeho právního prostředí pod nátlakem světových globalistických struktur a pod patronací ministerstva vnitra vedeného ČSSD za účelem kriminalizace šíření informací nepohodlných současnému režimu.

Trestným činem (jak vyplývá z použitého termínu „čin“) totiž může být pouze konkrétní skutek, nikoli však slovní projev, a to jakéhokoli druhu. Pokud tomu tak nebude, půjde o zcela jasné potlačování ústavou zaručených svobod, zejména svobody slova. Výsledkem bude trestní stíhání občanů za projevaný názor, zatímco skuteční vrazi budou osvobozováni, např. z důvodu údajné nepříčetností, jak se tak již děje v západní Evropě. Navíc, kdo bude určovat, že už jde o nenávistný projev (a nikoli jen názor), o propagaci (a nikoli jen informaci), o zášť (a nikoli jen o nesympatii)?

Skutečný smysl této novely je zamezit kritice zločinných režimů a ideologií (zejména fašismu a nacismu), protože nelze kritizovat něco, o čemž nemáte dostatek informací. Starší generace praktiky těchto zločinných ideologií poznala na vlastní kůži, avšak mladší generace pod vlivem mainstreamových médií plných „fake news“ a rozvráceného inkluzivního školství o tom nemá zpravidla ani potuchy a jakákoli její snaha se něco dozvědět bude kriminalizována.

Trestně může a musí být totiž stíhán jen ten, kdo se dopustil skutečného trestného činu, tj. způsobil škodu na majetku, zdraví či dokonce smrt, a to bez ohledu na ideologický podtext. Emoce, názory a informace trestné být nemohou a ani nesmějí, jinak jde o totalitu.