Je třeba se sjednotit

Na Tábor lidu v Brně byl pozván i Pavel Matějný z Národní obrody, bohužel se nemohl zúčastnit z důvodu pochodu na utečenecký tábor v Kostelci nad Orlicí. jeho projev měl být přečten, bohužel z časových důvodů k tomu nedošlo. Omlouváme se mu a jeho text zveřejňujeme zde.

Milan Daněček, předseda MO ND Brno

Dobrý den, přemýšlím jak vás oslovit, asi skuteční vlastenci. Vlastenci, kterým záleží na své zemi a nechtějí zůstat jen u slov a chtějí skutečné činy.

Jmenuji se Pavel Matějný a jsem členem nově vzniklého spolku Národní obroda, jehož hlavním cílem je boj za práva českých lidí. Velice ně mrzí, že tu nemůžu být s vámi, pořádáme dnes pochod na utečenecký tábor v Kostelci nad Orlicí, tak zasílám aspoň projev.

Řečníci přede mnou určitě probrali podrobně problematiku uprchlíků, já bych jen stručně do několika bodů shrnul, co si myslím, že je třeba udělat pro vítězství v boji s imigranty, cizinci, kterých tu máme půl miliónu a cikánskými příživníky, za lepší a spravedlivější život v naší zemi.

1) Je třeba se sjednotit. Pověst o třech prutech knížete Svatopluka určitě každý z vás zná. Je třeba, abychom si přestali každý hrát na svém písečku a dokázali se spojit. Nejen slovy, ale především činy. Uvedu příklad, svátek Svatého Václava… Jedna akce na Řípu, další v Ostravě, další v Teplicích, jen proto, že ten druhý tam má 11. 10. tábor lidu, další v Praze. A výsledek? Radši nemluvit. Je třeba skončit s naschvály, přestat se chovat jak malé děti a jak již bylo řečeno v citátu Prokopa Holého: „V jednotě je síla“.

2) Nenaletět těm rádobyvlastencům, kterých se teď vyrojilo jako hub po dešti… Kde byli všichni ti z IVČRN, kteří si chodí pro radu v pátek do synagogy, všichni ti populisté a dnešní největší bojovníci proti islámu a imigrantům napříč politickým spektrem, kteří se najednou vynořili. Kde byli, když došlo k zákazu Dělnické strany? Kde byli, když za to samé, co dnes říká každý druhý, byli skuteční vlastenci souzeni? Kde byli, když jsme bojovali v ulicích našich měst proti cikánskému rasismu a byli proto extremisty a bůhví čím??? Odpovím vám, seděli doma, či dokonce v parlamentu a kývali jak ten pověstný osel… Nevěřte jim ani slovo, stačí se podívat, co dodnes udělali a dokázali… Někteří hlasovali pro exekutorský zákon, jiní propagovali drogy a sex s cikánkama… Vše vystihuje jeden citát: „Obrovské masy lidí mnohem snáze uvěří velké lži než malé“.

3) Je třeba konečně ocelovou pěstí rozdrtit a konečně vyřešit otázku páté kolony v naší zemi. Skoncovat se všemi multikulturalisty, postkomunisty, levičáky, falešnými humanisty a  intelektuály, kteří nás dovedli tam, kde jsme, na rozcestí naší historie. Po 25 letech jejich vlády jsme na tom hůře než v roce 1989. Všechny ty Romei, Konexe, Strany zelených, pirátů a podobných zrádců českého národa je třeba přestat financovat z našich kapes a podívat se, kdo jim skutečně dává příkazy a kdo je platí. Jim arabské ani židovské peníze nesmrdí, jsou to Jidáši, co jsou ochotni za oněch pověstných 30 stříbrných udělat cokoliv, zradit svou rodinu, svou vlast. Jsou to vše vlastizrádci a ti zaslouží spravedlivý trest. A v současnosti je naším nepřítelem bohužel také tento stát. Opět budu citovat: „Je štěstím pro stát, když lidi nepřemýšlejí.“

4) Řeknete si, že toto se tématu netýká, ale v naší zemi žije milión lidí pod hranicí chudoby, důchodci nemají na léky, mladé rodiny nemají na to, aby svým dětem zaplatili ve škole obědy, spousta lidí nemá ani 1 teplé jídlo denně… Kdo za to může??? Ti, co nám tu 25 let vládli, rozkradli a rozprodali naši zem! Kapitalismus a ta parodie demokracie v naší zemi jsou největší překážkou, aby tady lidé mohli aspoň trochu slušně žít. Proto soudím, že by obojí mělo být nahrazeno něčím jiným, sociálně spravedlivějším. Aby 70 procent obyvatel nemuselo živořit za 15 000 hrubého, když hrou s čísly tady údajně bereme téměř 27 tisíc. Kdybych tu byl, tak bych se zeptal, kdo z vás to má???? Nikdo. Je třeba skutečné revoluce, která smete tento režim a potrestá exemplárně všechny zloděje, podvodníky a především politiky, kteří zavinili tristní stav této země. Dost bylo řečeno slov, je třeba radikálních činů.

Zmíním článek 23 Listiny základních práv a svobod… Právo na odpor.

Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Jak tento článek využijeme a jak se k tomu postavíme už záleží jen na nás. Nakonec bych opět citoval:

„Je to víra v náš národ, která nás, malé lidi, učinila velikými, která nás, chudé lidi, učinila bohatými, která nás, lidi kolísající, zbabělé a bojácné učinila statečnými a odvážnými. Tato víra dala nám bloudícím prohlédnout a spojila nás.“

Jeden lid, jeden boj, jedna víra, Děkuji.