Kapříci, Komerčka a nevědomost klima-alarmistů

Tak nám klimatičtí ideologové ovládli Komerční banku a skrze ní nám vzkazují, že naši kapři uvaří planetu. Nic nedokazuje lépe jejich odtrženost od reality a hlavně od přírodních věd.

Úvodem je potřeba uznat, že v jedné věci mají klimamlasové pravdu. (Staré rčení říká, že i slepé kuře občas najde zrno.) Intenzivní chov kapra skutečně není příznivý pro životní prostředí. Ovšem z úplně jiných důvodů, než jaké oni uvádějí.

Kapři se v našich rybnících zpravidla chovají v mnohem větším počtu, než kolik by daný rybník mohl přirozeně uživit. Z toho důvodu se musejí přikrmovat, popř. se musí rybník hnojit, aby tam vůbec tolik kaprů přežilo. A z toho pramení několik problémů.

Zaprvé, v těchto „kapřích plantážích“ nepřežije téměř nic jiného než sám kapr a pár dalších druhů, kterým nevadí silně přehnojená voda a rozvířené bahno od kapřího „rytí“. Chybí zde ekologicky hodnotnější druhy rostlin a živočichů, které by jinak měly v rybníce ideální podmínky.

A za druhé, většina rybníků je průtočných a ta přehnojená voda nasycená živinami (zejména fosforem) vytéká z rybníků do potoků a řek. A právě ten fosfor je základní živinou nejen pro kapry, ale hlavně pro sinice – které se pak přemnoží a působí problémy jak pro ekosystém, tak i pro člověka.

Projeví se to hlavně tehdy, když tato přehnojená voda nateče do přehrady. (Proto, pokud se kvůli zelené břečce nemůžete koupat např. na Orlíku, reklamujte to v Třeboni u rybníkářů.)

Takže ano, kapři naší přírodě úplně neprospívají. Výjimkou jsou takové chovy, kde v rybníce žije jen tolik kaprů, kolik rybník dokáže sám uživit, takže není nutné krmení ani přihnojování. Kapry z těchto chovů mohu vřele doporučit, zatímco ty z intenzivních chovů ne.

A teď se vraťme ke Komerčce a aktivistům. Pokud se podíváme na jejich argumenty, nalezneme tam jen řeči o emisích CO2 a změně klimatu. Já opravdu nechápu, proč by zrovna kapr měl působit vyšší emise než jiná jídla (a i kdyby to působil, neřešil bych to, protože emise CO2 nepovažuji za ekologický problém – více o tom píšu ve své knize „Klimatická ideologie versus ochrana přírody“, která vyjde v lednu). Spíše mě zde pobavilo, jak se alarmisté chytili do vlastní pasti a dokázali svoji neznalost.

Každý, kdo má alespoň základní znalosti o biologii ekosystémů, by při tažení proti kaprovi použil ty argumenty, které jsem nastínil výše. A to, že tyto argumenty vůbec nebyly použity (a místo nich se řešilo jen klima), je důkazem toho, že aktivisté stojící za Komerčkou nevědí o této problematice vůbec nic.

Proto se nenechte těmito aktivisty zviklat. Klidně si dejte kapra, pokud pochází z nepřehnojeného rybníka. Pokud chcete přírodě pomoci ještě více, dejte si pořádnou hovězí flákotu z ekologického chovu. A pokud chcete přírodě pomoci úplně nejvíce, odejděte od Komerčky, protože ti aktivisté, do jejichž vleku se dostala, mohou naší krajině ublížit víc než kdokoliv jiný.


Zdroj: https://www.necenzurujeme.cz/jan-sedlacek/2877/kaprici-komercka-a-nevedomost-klima-alarmistu.html

Autorem článku je RNDr. Jan Sedláček, předseda spolku Národní mládež a místopředseda Národní demokracie.