Karin Szczyrbová: Covid, volební právo, svévůle a zlovůle mocných, strach, panika, destrukce lidských životů a sociálních vztahů… Co nás dále ještě čeká? (1. díl)

Odstaví Moribundus Covid-19 občany ČR od jejich základních práv? Jaký dopad bude mít celá údajná pandemie na život občanů, ekonomiku, sociální vztahy a vazby, vzdělávání apod.? Analýza na příkladu Karviné z pohledu člověka, který právě v Karviné žije.

V posledních měsících si obyvatelé ČR určitým způsobem zvykli číst, nebo poslouchat zpravodajství o koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění označované jako Covid-19.

Podle mého názoru už mnoho z nás vnímá zprávy o rostoucích, či klesajících počtech nakažených, nebo nemocných tímto virem, resp. nemocí, jako jistou rutinu, součást života. Také jsme se přizpůsobili různým opatřením, která nás sice určitým způsobem omezovala či omezují, ale stále jsme si mohli žít své životy bez zásadních zásahů do naší svobody, jednání, vyjadřování apod.

Avšak pozor! Situace se rapidně změní, pokud vás – zdravého člověka – začne Covid-19 ovlivňovat a pokud vám – zdravému člověku – reálně hrozí, že vám bude odepřeno jedno ze základních práv, a to volební právo, které je zakotveno v Listině základních práv a svbod ČR, konkrétně v článku 21, odst. (1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

Logicky se asi zeptáte, proč by mně, zdravému a svéprávnému člověku, mělo být odepřeno právo volit?

Odpověď je jednoduchá: „Protože např. bydlím ve společné domácnosti s horníkem z dolů OKD, u kterého se díky plošnému testování zjistila přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, a proto na něj a na všechny osoby, které s ním sdílí společnou domácnost byla vyhlášena karanténa, a to i přesto, že nikdo z nás nevykazuje žádné příznaky nemoci a u nikoho dalšího z této domácnosti nebyly testy na koronavirus SARS-CoV-2 pozitivní!

Nejenže jsem tedy v tomto momentě vyloučena ze společnosti a lidé na mě pohlíží s prominutím jako na „prašivou“, ale nyní mi – zdravému člověku – vláda ČR hodlá odebrat jedno ze základních práv – volební právo!

A teď se pokuste počítat se mnou, kolik lidí v Moravskoslezském kraji, resp. jen na Karvinsku (okres Karviná) bude možná na výkonu svého volebního práva omezeno.

V době, kdy píši tento článek, je na Karvinsku nakaženo cca 2.000 lidí (dle údajů uvedených na http://www.khsova.cz/ ).

Není možné uvažovat, že každý z nich sdílí domácnost s někým dalším. Mohou existovat domácnosti, ve kterých žije s nakaženým pouze jeho partner/partnerka. Ale mohou také existovat domácnosti, ve kterých žije s nakaženým více osob – např. v rodinném domě v přízemí děda a babička, v prvním patře nakažený s partnerkou a dvěma dospělými dětmi (např. studenty), kteří již mají volební právo. V tomto případě se dostáváme až k číslu šesti!!! osob bezdůvodně omezených na volebním právu.

Uvažujme tedy na každého nakaženého, resp. člověka s pozitivním testem na SARS-CoV-2, průměrně 2 další osoby v karanténě. Celkem tedy 6.000 osob, které by mohly být bezdůvodně omezeny na svém volebním právu.

Pokud použijeme údaje o posledních krajských volbách, které se konaly v roce 2016, pak oprávněných voličů bylo v okrese Karviná 210.893. Účast byla nejnižší v celém MS kraji – 27,51 %.

Kdybychom přepočítali oněch 6000 osob, kterým by možná bylo upřeno volební právo, pak v roce 2016 by to činilo cca 2,84 % z celkového počtu oprávněných voličů v okrese Karviná.

Bohužel však musíme vzít v úvahu, že jenom z Karviné každý rok odchází cca 800 lidí, tedy v současnosti by za se za předpokladu lineárního vývoje jednalo již o 2,9 % lidí, kterým by bylo bezdůvodně odepřeno volit.

Nyní se pokusme interpretovat tato čísla do srozumitelnější řeči.

V krajských volbách se v okrese Karviná bojuje o každý hlas. Nyní možná vláda ČR, resp. hygienici bezdůvodně omezí volební právo lidem v karanténě, tudíž sníží již tak nízkou účast u voleb o min. 3 procenta. V tom momentě bude v krajských volbách v okrese Karviná rozhodovat méně než čtvrtina obyvatel, resp. oprávněných voličů.

A to mluvím pouze o volbách do krajského zastupitelstva! Nezmiňuji se o senátních volbách, které v Karviné také proběhnou a ve kterých bude skutečně rozhodovat každý hlas.

Právě teď nastává ten správný čas na zásadní otázku: „Kdo tedy vůbec půjde v okrese Karviná volit a koho bude volit?

Odpověď je jednoduchá: „Lidé, kteří jsou jakýmkoliv způsobem spjatí s tradičními stranami (ČSSD, KSČM, ANO), nebo ti, kterých se koronavirová krize nedotkla a kteří ji navíc zneužívali ve svůj prospěch – např. Piráti a STAN.“ (Pozn. – Tímto konstatováním vyjadřuji pouze svůj vlastní názor, který se samozřejmě nemusí potvrdit.) Od dalších stran odhlížím, jelikož nijak výrazněji do voleb nezasáhnou.

Výsledek? Za okres Karviná budou znovu zvoleni ti stejní lidé, kteří se na úpadku a destrukci okresu Karviná (zejména pak samotného města Karviná) podíleli a stále podílí.

Představte si nyní, že byste výše uvedeným 3 % potenciálních voličů, kterým by mohlo být odebráno právo volit jen proto, že jsou v karanténě, dali možnost volit. Myslíte si, že by volili tradiční strany?

Dovoluji si tvrdit, že s největší pravděpodobností ne. Myslím, že by volili alternativu, což by otřáslo pozicí tradičních stran.

A přesně tímto jsme se dostali k celé podstatě věci a k důvodu, proč usiluje vláda ČR o omezení volebního práva na základě smyšlené pandemie a na základě uvalení karantény.

Tímto bych mohla svůj článek, analýzu a vyjádření názoru ukončit. Já však budu pokračovat dále.

Ve výše uvedených odstavcích bylo podrobně rozebráno omezení volebního práva z důvodu uvalení karantény, a to na příkladu Karviné, resp. okresu Karviná se všemi jeho důsledky. Podívejme se nyní na další možnosti, jakými by se krajské volby mohly odehrávat.

Zaprvé je to korespondenční volba.

O možnostech jejího falšování snad dnes již nikdo nepochybuje. Já však vznesu tyto otázky: „Jak by uzákonění korespondenčních voleb pro osoby v karanténě přispělo ke správnému a regulérnímu průběhu voleb? Vždyť člověk v karanténě musí zůstávat doma a nesmí vycházet, tudíž nemůže dojít ani k nejbližší poštovní schránce. Jak by tedy mohl hlasovat? Jak dlouhý termín bude nastaven pro odeslání a doručení korespondenčního hlasu? Měsíc, dva? Karanténa může být protahována i na několik týdnů!“

Do rozvádění různých kombinací tradiční a korespondenční volby se raději pouštět nebudu, protože vím, že by to bylo pro mnoho čtenářů nepochopitelné, jako byla např. nepochopitelná účast voličů vyšší než 100 % v některých okrscích ve volbách před několika lety.

Druhou možností je volby odložit, jak to již pan ministr Hamáček naznačil. A já se opět ptám: „Kolikrát budeme volby odkládat a na jak dlouho? Jak dlouho budeme zkracovat volební období novým krajským zastupitelům?

V kladení otázek bych mohla pokračovat dále, avšak vím, že bych pouze marnila čas.

Proto závěrem sama za sebe říkám, že politici jsou zde pro to, aby sloužili lidem. My všichni občané ČR bychom měli opět začít uvažovat svým vlastním rozumem a nenechávat se dále manipulovat.

Volby by podle mého názoru měly proběhnout v řádném termínu. K osobám, které budou umístěny do karantény, by měli vyjet zástupci volebních komisí, popř. speciálně vyškolené osoby s potřebnými ochrannými pomůckami, a tím to končí. Není o čem dále diskutovat! Česká republika prý nakoupila dostatečný počet ochranných pomůcek, tudíž je snad může volebním komisím rozdat.

Nenechávejme se dále strašit a děsit!

Děkuji za vaši pozornost,

Ing. Karin Szczyrbová

členka Národní demokracie a lídr kandidátky ROZUMNÍ v MS kraji

P.S. V příštím dílu se zaměřím na vyvolávání paniky a strachu spojeného s koronavirem a následně i na důsledky, se kterými se bude muset MS kraj potýkat v důsledku údajné pandemie.