Miroslav Šafář: Proslov nad hrobem Anežky Hrůzové

Vážení, vítám Vás všechny na našem tradičním shromáždění nebo, chcete-li, pouti u hrobu Anežky Hrůzové, jež byla zavražděna právě před 125 lety.

Tok dějin je neměnný a je jen na něm, jaké řečiště si vybere. Vliv na něho mají jak dobré, tak temné síly. Po dlouhou dobu byl život ve střední Evropě označován ve 2 pol. 19 stol. jako- Krásná doba – Belle epoque, jež se vyznačovala řádem, prosperitou ,úctou člověka k člověku, kdy lidé měli hodně dětí a blahobyt vzrůstal. Když pomineme krátkou válku roku 1866, jež na obyvatelstvo měla malý vliv.

Občas se stává, že směr toku se díky malému kamínku změní a řečiště tak směřuje jinam. Tímto pomyslným kamínkem změny toku dějin se stala Polenská vražda. Polenská vražda, která symbolicky uvolnila zlé síly na metafyzické úrovni a řád se změnil v neřád, jež trvá až do dnešních dnů, kdy v Evropě opět hrozí katastrofa, ať už ekonomická nebo dokonce vojenská.

Povědomí o Polenské vraždě se dávno vytratilo z mysli dnešních lidí a zároveň zde byla nanesena mlžná stěna umělých nesmyslných vysvětlení a hloupých pochyb. Tato vražda ve své době hýbala Prahou a celým českým národem.

Připomněl bych práci a pozici senátora Baxy a také reakci pražských studentů, kteří zbili jednoho prolhaného profesora, jež svoji profesůru získal přes studium sebevražd a který si od stolu na Pražské univerzitě vymyslel zcela nový příběh, aniž znal základní podrobnosti, souvislosti a fakta tohoto případu. Tento profesor za pár let ukradne mužům října vznik Československé republiky a národ jej bude nazývat Tatíčkem.

Vrahem Anežky Hrůzové byl dvěma soudy, které nemůžeme obvinit z jakékoliv předpojatosti, či antisemitismu, na základě nezvratných faktů, shledán vinným mladík Hilsner. Byly to soudy v Kutné Hoře a poté v Písku. Byl odsouzen k trestu smrti a dostal se do vězení. Po úmrtí císaře Františka Josefa na Rakouský trůn usedl poslední císař Karel 1, který Hilsnera osvobodil, ale nezprostil viny. Karel věděl kdo v USA vládne a tímto činem se pokusil zachránit dynastii a ukončit válku. Jen připomenu, že ještě před prvním soudem byli spolu s Hilsnerem obviněni 2 jeho soukmenovci, jež byli vyšetřováni na svobodě a ti nečekali na nic a hned utekli za oceán…tolik k nesmyslné Masarykově snaze obvinit z této vraždy bratra Anežky, jež byla nyní našimi pravdomluvnými medii prezentována jako jasná věc.

Myslím, že toto místo bude jednou prohlášeno za jeden ze symbolů tohoto státu. Ale do té doby musíme zvítězit nad zrůdností a temnotou, která je dnes všudypřítomná a nabírá na síle. A bude asi vrcholit v příštích 10 letech.

Já však věřím, že to dobře dopadne a ač to bude bolet, tak si český národ uvědomí svoji existenci a zbaví se vnějších okovů, protože jeho budoucnost je mimo NATO a EU.

Jsou to totiž organizace, které jednak vyvolávají války-NATO a jednak skrz EU, která se řídí Paneuropeismem pana Coudenhovena Calergiho a Frankfurtskou školou pánů Adorna a Markuseho, působí přímo proti prosperitě a samotné existenci autochtonních evropských národů, tedy i nás. Příznaky tohoto snažení vidíme kolem sebe dnes a denně, v činnosti organizací, jako jsou MMF, WHO, a slavný GREEN DEAL atd. atd.

Snad to zvládneme.