Národní 1. máj v Plzni – reportáž

Tak jako každý rok se i letos sešli nacionalisté u příležitosti Svátku práce v ulicích. Tentokrát byla místem setkání západočeská Plzeň, kam přišlo vyjádřit své názory na dvě stovky národovců z několika uskupení, především Dělnické strany sociální spravedlnosti, Národní demokracie, domobranců Národní domobrany a plzeňských aktivistů BPI. Přijeli také slovenští aktivisté z Kotlebovy Ľudové strany, za jejichž dlouhou cestu a podporu je třeba zejména poděkovat.
Svátek práce rozhodně není žádnou záležitostí dob minulých, jak by se některým mohlo zdát, ba naopak právě dnes, kdy se pod záminkou přezaměstnanosti zvou do České republiky pracovníci z východu, kteří mají nízké mzdové požadavky, je uvědomění si důležitosti lidské práce jako hodnoty mnohem významější než kdy dřív. Obzvlášť je nutné odmítnout teze o tom, jak čeští lidé určité práce nechtějí vykonávat, problém je totiž v jejich ohodnocení, na které, zejména ve větších městech, přistupují už jen východoevropští, případně asijští dělníci. Zde je nutné upozornit, že ti nejsou a priori problémem, jako spíše sami obětí systému, odloučení od svých rodin a své rodné země. Na vině je liberálně demokratický systém, vyznávající jen hodnoty konzumu, počítající jen v rovině peněžní. Tradice, sounáležitost či identita jsou pro tento režim pojmy absolutně cizí.

Samotná plzeňská akce se nesla v přátelském duchu, pořadatelé zajistili stánek s občerstvením, aktivisté národoveckých uskupení si sdělovali své dojmy a domlouvali další společné kroky v nejbližších měsících. Také občané Plzně se zastavovali a poslouchali projevy řečníků, kteří zaujali zejména svou faktičností a schopností nazvat problémy dneška pravými jmény, čehož se konformní režimní politici obávají. Jako první vystoupil s projevem předseda DSSS Tomáš Vandas, dále promluvil třeba šéf Národní domobrany Marek Obrtel a zástupce BPI Roman Bakala. Za Národní demokracii se slova ujali předseda plzeňské ND Vít Skalský a místopředseda ND Jan Sedláček. Jedinými odpůrci akce byla skupinka několika jedinců z řad anarchofeťáků, kterým však pravý význam slova práce nic neříká, a tak zůstali ve své jednoduchosti odděleni po zpacifikování radikálnější částí účastníků národovecké akce za kordonem policistů.

Jak už bylo naznačeno, Svátek práce svým významem nabývá na důležitosti mnohem více než kdy dříve. Národovci v Plzni letos ukázali, že jsou těmi, kdo hrdě drží prapor tradic, identity a vědomí určitého sebeurčení, o které nás současný levicový systém připravuje. Nebojme se za tyto tradiční hodnoty bojovat, nebojme se je hájit! Jedině tak mohou v dnešním vyčpělém světě bez hodnot a ukotvení obstát – a pomáhat obstát i nám.

Jan Mrázek, ND