Národní demokracie děkuje

Národní demokracie děkuje všem občanům Čech, Moravy a Slezska, kteří přišli na sobotní 3. tábor lidu konaný na bájném Vyšehradě! Velice si vážíme každého z vás, kdo dal společně s námi hlasitě najevo, že mu na osudu naší republiky záleží!

Zvláště chceme poděkovat všem mimopražským, kteří nelitovali času a prostředků, aby byli v sobotu s námi! Vaší podpory přímo na místě si vážíme o to více, že místo našeho setkání tentokrát leželo mimo dostupnější transportní uzel pražského Můstku, kde se konaly předchozí dva tábory lidu, a také proto, že extrémní počasí není zrovna okolností, která musí vyhovovat všem (zejména starším občanům), kteří svou účast původně plánovali.

Srdečně děkujeme všem příznivcům hnutí SPD, BPI a IVČRN, kteří na naší výzvu reagovali a solidárně přišli podpořit společnou věc! Děkujeme zástupcům domobraneckých skupin, děkujeme našim přátelům a kolegům ze VŠECH národně orientovaných politických stran, hnutí a spolků, kteří konání této demonstrace podpořili a vystoupili na ní. Velmi si vaší podpory společné věci vážíme!

Podekovani za ucast

I když účast byla menší, než jsme očekávali (v prostoru shromáždění a následně v pochodu k ČT jsme napočítali ke 400 účastníků), pokračujeme společně s vámi po správné cestě. Přes tragikomickou a neudržitelnou mediální skandalizaci všeho přirozeného, čistého a českého, přes zpochybňování svobody slova zaručené ústavou, přes soustavné zesměšňování a urážení národních demokratů a našeho srdcařského předsedy Adama B. Bartoše nejrůznějšími lživými a skandalizujícími přívlastky, pokračujeme ve své práci pro národ a jeho zemi. Sobotním odpolednem a večerem 15. srpna pro nás nic neskončilo. Náš boj za stát, ve kterém si svoje věci budeme spravovat sami, se nezastavil!

Je a bude bojem na mnoha frontách, bojem vleklým, náročným, ale vítězným! Ve svém úsilí probouzet občany z apatie, povzbuzovat je a dodávat jim naději, budou národní demokraté a další vlastenecké subjekty systematicky a houževnatě pokračovat. Naše ega, nepodstatné názorové rozdíly a staré křivdy jsou odloženy stranou – naším hlavním cílem a věcí zásadní důležitosti je co nejrychlejší vystoupení z tyranské Evropské unie a plná obnova státní suverenity České republiky. Jen tak budeme moci účinně čelit všem současným a budoucím nebezpečím, kterým nás vystavují cizí moc a její domácí pátá kolona!

Uvítáme jakoukoli podporu z vaší strany – finanční, organizační a mediální. Sdílení a přeposílání našich informací vašemu okruhu přátel a známých je velmi důležité, protože mnoho lidí o Národní demokracii neví nebo o ní má díky neúnavné práci prorežimních pisálků naprosto zkreslené informace. Máte-li vliv na chod své politické strany, hnutí nebo občanského spolku, podpořte společnou a správnou věc! Kontaktujte nás a my vás uvedeme v seznamu účastníků, na pozvánce a umožníme vám vystoupit s projevem ke shromážděným na akcích plánovaných na podzimní období.

Národní demokraté se nyní pilně připravují na svůj II. sněm, který proběhne v symbolický den 28. října 2015. Tento sněm, kterého se zúčastní přes 120 národních demokratů ze všech koutů země a desítky hostů, bude velkou oslavou českého národovectví a povzbuzením pro všechny, kteří se postavili proti vlastizrádné vládě a prolhaným systémovým médiím. Pro všechny, kteří vedou boj za samostatnou, od cizího jha osvobozenou Českou republiku!

Sledujte náš Facebook a webové stránky, kde se stále objevují aktuální informace. Za hlasem předků, za svrchovaný český stát!

Vaše Národní demokracie,
státotvorná strana českých vlastenců