Tolik extrémistů jsem vskutku nečekala

Přinášíme proslov členky předsednictva Národní demokracie Ing. Aleny Drvotové na 3. táboře lidu, konaném na Vyšehradě dne 15. srpna 2015.

„Dobré odpoledne. Tolik extrémistů jsem vskutku nečekala. Pěkný to pohled!“

Vážení přátelé,

scházíme se dnes na třetím táboru lidu, tentokrát na posvátném místě starobylého Vyšehradu.

Zde vzniklo ve druhé polovině 10. století knížecí hradiště.

Zde sídlil koncem 11. století první český král Vratislav II.

Zde začínal, dle korunovačního řádu Karla IV, průvod nového panovníka.

Zde je, při kostele sv. Petra a Pavla, pohřebiště zasloužilých českých osobností s dominantou Slavína.

Jaká to úcta a vážnost k předkům spojeným s Prahou a českou zemí!

Jaký to rozdíl proti zvrhlým bakchanáliím sexuálních deviantů v čele s primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou, které se odehrávají ve vnitřním městě!

Pražanům vskutku není co takovou primátorku závidět.

_________________________________________________________________________________

Scházíme se, abychom opět vyjádřili jasné NE imigrantům.

NE pošlapání a zhoubě naší kultury.

NE plenění našich výdobytků a parazitování na našem sociálním a zdravotním systému.

NE falešnému a nežádoucímu multikulturalismu.

Národní demokracie razí heslo: VŠICHNI PŮJDOU PRYČ! (namísto předchozího: ANI JEDNOHO IMIGRANTA!

A na rozdíl od jiných uskupení Národní demokracie pojmenovává i příčiny tohoto pro náš národ extrémního nebezpečí a proto říká jasné NE i EVROPSKÉ UNII.

Národní demokracie přichází ale, na rozdíl od mnohých jiných, i s návrhy, jak nebezpečí cizáckých nájezdníků čelit, jak tzv. „uprchlickou krizi“ řešit.

Širokou veřejnost pravděpodobně mate množství subjektů, které na tématu imigrantů povstaly a proti zejména islámskému nebezpečí bojují. Mnohé tyto subjekty ale mají pouze toto jediné téma!

A já zdůrazňuji, že na rozdíl od Národní demokracie žádné jiné téma nemají a žádné řešení dalších palčivých problémů, které trápí naši zemi, naše občany, nepřinášejí.

Ale co je nejhorší? Ta rozdrobenost sil.

Všichni známe pověst o prutech Svatoplukových. 1 prut zlomíte, 2 ohnete, 3 nezdoláte!

Národní demokracie si uvědomuje, že proti tak bezprecedentnímu a nebývalému ohrožení naší existence a naší budoucnosti je potřeba vytvořit širokou jednotnou koalici, jednotnou frontu a to společně, napříč politickými názory, politickými uskupeními. Je nezbytné postavit se invaznímu nebezpečí, na obranu naší budoucnosti, budoucnosti našich dětí. Je naší povinností ochránit naši historii a naši kulturu, naši zemi.

Tu jsme totiž převzali od našich předků pouze do správy. A jsme povinováni ochraňovat ji i pro ty, kteří přijdou po nás.

 

Je nutné si uvědomit, že v tomto snažení čelíme odhodlanému, zkušenému, finančně silně zajištěnému nepříteli. Jsme jak David proti Goliášovi.

A ten nepřítel je vnější i vnitřní.

Vnějším nepřítelem je jednoznačně EU a USA.

EU s její impotencí řešit zásadní a důležité problémy,

EU zabývající se podružnými byrokratickými a rozum postrádajícími záležitostmi.

EU, která nám NIC nedává! Rozumějte: ona – jen rozděluje NAŠE peníze, v čase rozložené, a to na zbytečné, předražené a rozkradené projekty. Ale co je nejhorší: na svou sebeprezentaci.

A ti poloidioti, co sedí v lavicích Europarlamentu, na sebe upozorní maximálně, když zpívají společně hymnu s panoptikální cirkusovou zrůdou Conchitou Wurst.

(To by mne zajímalo, co si pod tím pseudonymem „WURST“ máme vlastně představovat?)

USA, jako druhý vnější nepřítel, nás pak ohrožují svojí imperiální velkomocenskou násilnickou a zhoubnou politikou. Protože právě z území, kde USA svrhly ekonomicky prosperující a stabilní režimy, povstal totální rozvrat, války, hlad, smrt a je odtud organizována utečenecká vlna – a nebo vlna, která si na utečeneckou pouze hraje, má však jiný cíl: a to naše zničení, zničení celé Evropy, uchvácení našeho historického prostoru.

Je hluboce symbolické, že v minulých dnech jsme si připomněli bezprecedentní atak proti lidskosti, kterým bylo svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. USA otevřely cestu ke sebezničení lidstva. A rozvrat a zhoubu a možná i válku se snaží USA nyní dostat až k nám, do Evropy.


Vnitřním nepřítelem je pak pro nás jednoznačně

  • Vláda Bohuslava Sobotky, v pozadí s ombudsmankou Šabatovou,
  • vlastizrádné tzv. neziskové organizace a
  • indoktrinovaná neobolševická mládež s vymytými mozky.

 

Rozhodujícím škůdcem, každopádně s rozhodující odpovědností, je premiér Bohuslav Sobotka.

To je ten, který tančí jak hraje EU, nikoliv, co žádají lidé a jaký je zájem této země.

To je ten, který proti vůli občanů otevírá zemi imigrantské vlně.

Kdo ale je vlastně Bohuslav Sobotka?

Člověk, který nikdy nepracoval, ze školních škamen, s formalizovaným právnickým vzděláním a bez praxe vstoupil rovnou do politiky. A dokonce, ač odborně nezpůsobilý, vykonával ve vládě toho koloťuka, co to myslel tak upřímně, funkci ministra financí. S jednoznačným zadáním. A to, uskutečnit bezprecedentní loupež za bílého dne. Tou byla privatizace OKD.

Připomeňme si: Společnost OKD byla prodána v r. 2004 společnosti Karbon invest za 4,1 mld. korun, tedy zhruba za polovinu tehdejší reálné tržní ceny důlního podniku. Spolu s OKD ale byl novému majiteli převeden i největší bytový fond v ČR a to 43 tisíce hornických bytů. Tento bytový fond vůbec nebyl formálně zahrnut v oceňovaných aktivech OKD. To proto, že tyto byty měly být za příznivé (netržní ceny) převedeny na nájemce (bývalé horníky), jak nejdříve slíbil stát a potom i jejich nečekaný nabyvatel Zdeněk Bakala. Avšak tento příslib p. Bakala nikdy nesplnil a dnes toto portfolio bytů, oceněných v r. 2014 na 24,3 mld. Kč, které přináší každoroční zisk 461 mil. korun, prodal pan Bakala v minulých dnech zahraničnímu vlastníkovi. A to zahraniční společnosti, která mimo jiné podniká i v oblasti tzv. sociálního bydlení.

Ze 43 tis. bytů je dnes cca 11 % volných – to v oblasti s vysokou nezaměstnaností. Řada bytů je již dnes zneužívána pro ubytování sociálně slabých a zejména cikánů a vysoké nájemné je z našich daní dopláceno vlastníkovi bytového fondu. Nedávné Bakalovo prohlášení, že 20 bytů z tohoto portfolia uvolní pro ubytování migrantů, bylo jenom nevinným testem. Nyní, po změně vlastníka, můžeme předpokládat, že prostřednictvím nikoliv 20 bytů, ale odhadem 4,5 tis. bytů si nový majitel sáhne na dotace z EU a z našeho státního rozpočtu – tedy z našich daní a to za účelem ubytování sociálně slabých, nepřizpůsobivých a zejména migrantů.

Staronájemníci, kterým definitivně zhasla naděje, že si své byty odkoupí, se mají na co těšit.

Jsem toho názoru, že současný ministr financí by měl před zaváděním registračních pokladen spíše vyměřit zpětně p. Bakalovi darovací daň a to ze základu takových 13-14 mld. korun.

A Policie ČR, namísto zatýkání mluvčích na demonstracích, by měla obratem odvést premiéra Sobotku v klepetech.

Premier Sobotka samozřejmě nese plnou odpovědnost za složení svého kabinetu a tedy i za instalování Jiřího Dientsbiera do funkce tzv. ministra pro lidská práva a rovné příležitosti. Tedy amerického státního příslušníka, agenta nového světového řádu a jednoho z největších škůdců našeho národa. Jiří Dientsbier je jedním z největších škůdců našeho národa!

Druhým vnitřním nepřítelem jsou nejrůznější tzv. neziskové organizace.

Jsou to parazitické organizace přisáté na státní penězovody a to v řádech stamilionů korun. Další peníze na rozvratnou činnost jim pak plynou ze zahraničí. Jsou plně materiálně vybaveny, zaměstnávají armádu právníků a dalších expertů, avšak nevytvářejí činnost ve prospěch nás, našich lidí, naší země, ale ve prospěch nového světového řádu.

Není tajemstvím, že emisaři EU, kteří přijíždějí k nám, jednají nejdříve s těmito obskurními spolky a teprve potom, na základě jejich doporučení a informací a zejména jejich požadavků, jednají následně se zástupci našich ústředních orgánů.

Není tajemstvím, že návrhy mnohých právních norem připravují nikoliv odborné sekce jednotlivých ministerstev, ale vyhotovují je nejrůznější neziskovky. Za všechny jmenujme třeba uskupení Rekonstrukce státu.

Organizace pro pomoc uprchlíkům (ředitel Rozumek: inu nomen-omen) např. prosadila minulý týden, s pomocí aplikace mezinárodní legislativy, že tlupa nelegálních uprchlíků, zadržených a umístěných do detenčního zařízení, byla poté, co si stěžovala na polovězeňský režim, vypuštěna k volnému pohybu po našem území, protože byla porušována její tzv. lidská práva! Jediné, co naše cizinecká policie učinila bylo, že jim předala rozhodnutí, že mají do 10 dnů opustit naši republiku. Kdo to asi bude kontrolovat, kdo to bude vymáhat?

A takto budou volně do našeho prostoru vypouštěni po 40 dnech další nelegální migranti, jinými slovy zločinci, co porušili naše zákony.

Uchazeči o azyl, kteří byli odmítnuti, obratem s pomocí neziskových organizací žalují ČR! Jsou osvobozeni od poplatků, stát jim platí tlumočníky a řízení probíhají ve zrychleném upřednostněném režimu! To každý občan, který má zkušenost s vymáháním svého práva prostřednictvím soudu, zajisté také pozitivně ocení!

Bez pochyb byly neziskové organizace za importem těch dvou nastrčených afghánských provokatérek. To jsou ty, které si na zákaz nošení šátku ve škole stěžovaly přímo u ombudsmanky Šabatové. Jak je to možné? Pologramotné Afghánky, neznající prostředí, neovládající český jazyk, najednou vědí, jak, s čím a kam se obrátit. Je jasné, že to nebylo nic jiného, než řízená provokace.

Ombudsmanka Šabatová rozhodně nehájí zájmy naší země, našich občanů.

A spolu s manželem i synem by mohli obratem soutěžit v reality show „Škodí celá rodina“.

A dalších takových škodících parazitických tzv. neziskových organizací je zde mnoho.

Pamatujte si to, až Vám v poštovních schránkách přistanou drzé žádosti o příspěvky např. od organizace Člověk v plísni.

 

Třetí vnitřní nepřítel – je pomýlená, názorově neukotvená a manipulovaná levicová mládež, obvykle studující nejrůznější a naprosto zbytečné tzv. humanitní obory. Mládež, které vymývají mozky nejrůznější Putnové, Halíkové, Šiklové, Kohoutové a další z neobolševické havlistické scény.


Vážení přátelé,

Nepodléhejme ale malomyslnosti. Pořád jsme ještě válku neprohráli.

Prohráli ji ale bez pochyb ve Francii a skandinávských zemích.

Prohrávají ji v Itálii, Británii a Německu.

Poučme se z toho. Protože nás ten boj teprve čeká.

Spojme se, nedejme se. Jde o hodně.

O naši budoucnost, o budoucnost našich dětí. A to je velmi legitimní důvod.

 

Za národ!

Za vlast!