Národní demokracie demonstrovala na podporu Maďarska a Slovenska

Kolem dvou tisíc demonstrantů přišlo podpořit na svátek svatého Václava 28. září Maďary v jejich boji za zachování evropských hodnot proti současné bruselské hydře. Na demonstraci svolané Národní demokracií vystoupil se svým projevem doyen české národovecké scény Jan Skácel, který vyzdvihl hrdinství Viktora Orbána a který chrání Evropu i proti vůli současné administrativy Evropské unie a zaslouží si náš obdiv. Zároveň tvrdě zkritizoval Německo a Angelu Merkelovou za pozvání uprchlických hord do Evropy. Připomněl rovněž zradu Francie a Anglie v době mnichovského diktátu v roce 1938 a přirovnal dnešní postoj české vlády k této ostudné kapitole našich dějin. Za nadšeného potlesku tisíců demonstrantů byla před maďarskou ambasádou v Praze – Dejvicích přečtena podpůrná nóta maďarskému lidu, ve které se mimo jiné praví:

Dovolte nám, účastníkům dnešní manifestace, abychom poděkovali Vašemu státu a maďarskému národu za jedinečné postoje, které jste zaujali při ochraně Vašich státních hranic, jež se fakticky staly hranicemi té hrdé části Evropy, která chce zůstat ještě Evropou a to v rámci tradic, na kterých byla zrozena. Váš národ, který po staletí vojensky hájil východní hranice Evropy proti vpádům cizích vojsk, které chtěli Evropu podrobit nejen po stránce mocenské, ale i kulturní a náboženské, opět prokázal nejen rozhodnost, vysoké mravní hodnoty, ale i nebojácnost vůči mocným tohoto světa.

Vůči těm mocným, kteří v důsledku hmotného blahobytu zcela ztratili historickou paměť, stali se nositeli povýšenecké arogance, která by se mohla stát definitivním koncem naší civilizace, založené na hodnotách řecko-římské kultury a křesťanského náboženství. Ujišťujeme Vás, že budeme vyvíjet maximální tlak na naši vládu, aby plně následovala a podporovala Vaše kroky a tak byly položeny pro budoucnost základy lepšího a zdárnějšího evropského uspořádání, ve kterém budou principiálně respektovány zájmy evropských národů, které budou ve shodě vzájemně spolupracovat.“

Poté se účastníci demonstrace vydali za skandování hesel „imigranty nechceme“ a „Čechy Čechům“ a dalších sloganů na pochod přes hlavní křižovatku u Prašného mostu kolem Dejvického nádraží až do Pelléovy ulice, kde sídlí slovenská ambasáda. Zde si účastníci pochodu vyslechli opět projev Jana Skácela a dalších řečníků. Na závěr byla přečtena nóta zaslaná slovenským bratřím, kde se mimo jiné uvádí:

„Dovolte nám, abychom poděkovali Vám, slovenskému národu a Vašemu ministerskému předsedovi, panu Robertu Ficovi za postoje, které v současné době zaujímá oproti bezprecedentnímu vydírání ze strany představitelů Evropské unie. Stydíme se za naši vládu, že stejně energicky nenásleduje kroky Vašeho premiéra, nicméně slibujeme, že učiníme vše, abychom naše představitele donutili k tomu, aby následovali Vaše kroky. Nechceme stejně jako Vy, aby naše příští generace platila za nesmyslné arogantní činy Německa, které již po třetí za posledních 100 let vede Evropu do katastrofy a Francie, která nás v osudných dnech roku 1938 zradila. Nepřivedeme-li současné vedení Evropské unie k rozumu, bude zřejmě nutno hledat další jinou cestu, cestu Evropy spolupracujících národů, kde nebudeme přijímat nesmyslné bruselské diktáty, ale budeme žít ve shodě s evropskými tradicemi, v duchu hodnot řeckořímské kultury a křesťanství, na kterých byla naše civilizace vytvořena. Ještě jednou Vás co nejsrdečněji zdravíme.“

Akce před slovenskou i maďarskou ambasádou navazovaly na demonstraci na Hradčanském náměstí, pořádanou Institutem slovanských studií, kde mimo jiné vystoupil i poslanec Tomio Okamura či sociolog Petr Hampl a kterou podpořilo i na 200 motorkářů. Tomio Okamura vyzval k odstoupení vlády kvůli schváleným kvótám pro imigranty. „Vláda nemá mandát k tomu, aby darovala naši zemi nelegálním imigrantům. Žádáme nové volby,“ prohlásil před více jak třemi tisícovkami občanů Okamura. Vyzval vládu k demisi a oznámil, že v tomto týdnu podnikne kroky k vyhlášení nedůvěře vládě. Sociolog Petr Hampl potom vyzval k jednotě všech protiimigračních sil v zemi. Shromáždění také vyjádřilo podporu prezidentovi Miloši Zemanovi. I tuto akci Národní demokracie podpořila a její členové a příznivci se jí v hojné míře zúčastnili. Stejně jako Petr Hampl se i Národní demokracie domnívá, že nadešel čas odložit staré křivdy, řevnivost a regulérní politický boj o voliče a společnými silami usilovat o pád současné kolaborantské vlády a nové volby.