Nóta na podporu Maďarska a statečného postoje Viktora Orbána

Nóta byla přečtena před ambasádou Maďarska 28. 9. 2015 v rámci demonstrace Národní demokracie:

Vážení maďarští přátelé,

Dovolte nám, účastníkům dnešní manifestace, abychom poděkovali Vašemu státu a národu za jedinečné postoje, které jste zaujali při ochraně Vašich státních hranic, jež se fakticky staly hranicemi té hrdé části Evropy, která chce zůstat ještě Evropou a to v rámci tradic, na kterých byla zrozena. Váš národ, který po staletí vojensky hájil východní hranice Evropy proti vpádům cizích vojsk, které chtěli Evropu podrobit nejen po stránce mocenské, ale i kulturní a náboženské, opět prokázal nejen rozhodnost, vysoké mravní hodnoty, ale i nebojácnost vůči mocným tohoto světa. Vůči těm mocným, kteří v důsledku hmotného blahobytu zcela ztratili historickou paměť, stali se nositeli povýšenecké arogance, jež by se mohla stát definitivním koncem naší civilizace, založené na hodnotách řecko-římské kultury a křesťanského náboženství. Ujišťujeme Vás, že budeme vyvíjet maximální tlak na naši vládu, aby plně následovala a podporovala Vaše kroky a tak byly položeny pro budoucnost základy lepšího a zdárnějšího evropského uspořádání, ve kterém budou principiálně respektovány zájmy evropských národů, které budou ve shodě vzájemné spolupracovat.

V Praze, dne 28. 9. 2015.