Nóta na podporu Slovenska ohledně imigračních kvót

Nóta byla přečtena před ambasádou Slovenské republiky 28. 9. 2015 v rámci demonstrace Národní demokracie:

Drazí slovenští bratři,

Dovolte nám, účastníkům dnešní manifestace, konané u příležitosti našeho státního svátku, abychom poděkovali Vám, slovenskému národu a Vašemu ministerskému předsedovi, panu Robertu Ficovi za postoje, které v současné době zaujímá oproti bezprecedentnímu vydírání ze strany představitelů Evropské unie. Stydíme se za naši vládu, že stejně energicky nenásleduje kroky Vašeho premiéra, nicméně slibujeme, že učiníme vše, abychom naše představitele donutili k tomu, aby následovali Vaše kroky. Nechceme stejně jako Vy, aby naše příští generace platila za nesmyslné arogantní činy Německa, které již po třetí za posledních 100 let vede Evropu do katastrofy a Francie, která nás v osudných dnech roku 1938 zradila. Nepřivedeme-li současné vedení Evropské unie k rozumu, bude zřejmě nutno hledat další jinou cestu, cestu Evropy spolupracujících národů, kde nebudeme přijímat nesmyslné bruselské diktáty, ale budeme žít ve shodě s Evropskými tradicemi, v duchu hodnot řeckořímské kultury a křesťanství, na kterých byla naše civilizace vytvořena. Ještě jednou Vás co nejsrdečněji zdravíme.

V Praze, dne 28. 9. 2015.