Národní demokracie přeje jubilantovi

Je jen málo politiků, kteří by více než třicet let vedli politickou stranu, která má od roku 1993 nepřetržité politické zastoupení v Parlamentu, kde patří mezi silné hráče, se kterými se musí počítat. A je o to cennější, pokud taková strana hájí národní zájmy své země a její vůdce patří mezi nezpochybnitelné národovce a národní kádry.

Je mi ctí moci jménem naší strany, Národní demokracie, poblahopřát k významnému životnímu jubileu předsedovi Liberálně-demokratické strany Ruska, Vladimiru Volfoviči Žirinovskému, k jeho dnešnímu výročí 75 let. Jsem rád, že před dvěma lety naše politické strany uzavřely bilaterální dohodu o spolupráci.

Vladimiru Volfoviči přeji pevné zdraví, osobní pohodu a politické úspěchy na všech úrovních – především pak ale to, co je národoveckému politikovi nejdražší – blaho a prosperitu jeho vlasti.

A protože si totéž přeji i já pro Českou republiku, vyjadřuji naději, že se v dnešní době tak nešťastně pošramocené vztahy mezi našimi dvěma zeměmi podaří uzdravit. Věřím, že naše dvě strany tomu mohou napomoci a také napomohou.

Proto tedy:

Živijó, živijó, živijó.
Mnoga ljeta, mnoga ljeta, mnoga ljeta, živijó,
mnoga ljeta, mnoga ljeta, mnoga ljeta, živijó!
Živijó, živijó, živijó.

Adam B. Bartoš, předseda Národní demokracie


Народная демократия желает Юбиляру!

Немногие политики возглавляют более тридцати лет политическую партию, которая постоянно присутствует в парламенте с 1993 года и является одним из самых сильных его игроков, с которыми приходится считаться. И тем более ценно, что такая партия защищает национальные интересы своей страны, а ее вождь – один из подлинных народников и национальных лидеров. 

Для меня большая честь иметь возможность от имени нашей партии «Народная демократия» поздравить Председателя Либерально-демократической партии России Владимира Вольфовича Жириновского с его 75-летием именно сегодня, по случаю знаменательной годовщины со дня его рождения. 

Рад, что два года назад наши политические партии заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве. 

Желаю Владимиру Вольфовичу крепкого здоровья, личного благополучия и политических успехов на всех уровнях, но, прежде всего, самого дорогого для национального политика – благополучия и процветания его Родины. И поскольку я желаю того же Чешской Республике, то выражаю надежду, что недавно так несчастно испорченные отношения между нашими странами удастся оздоровить. Я верю, что наши партии могут этому помочь и помогут. 

И поэтому:

Живео, живео, живео!
Многая лета, многая лета, многая лета, живео!
Многая лета, многая лета, многая лета, живео!
Живео, живео, живео! 

Адам Б. Бартош, Председатель партии «Народная демократия»,

Прага, 25 апреля 2021 г.

foto: zdroj – LDPR