Národní demokracie je zděšena politickým děním v Jihoafrické republice (JAR)

Parlament JAR uzákonil rasismus – schválil zákon na vyvlastnění bílých farmářů bez náhrady. Návrh zákona předložila protibělošská strana EFF Juliuse Malemy. Dochází k lynčům, vraždám, znásilněním.

JAR v podání černých Zuluů se tímto vrací k africké kulturní tradici z éry před vládou bílých Búrů, která spočívá v permanentním etnickém násilí. Nutně musíme očekávat, že obludné rasistické násilí, jemuž jsou bílí Jihoafričané dnes po zrušení apartheidu v této zemi vystaveni, přeroste v pokus o celkovou genocidu bílých lidí v JAR. Politický vývoj v JAR ukazuje, že bílé Jihoafričany – Búry – čeká nemilosrdný osud.

Přitom Zuluové nejsou původními obyvateli JAR, těmi byli Hotentoti, na jejichž vyhlazení se Zuluové intenzivně v 19. století podíleli. Dokonce se dá říci, že nebýt bílých osadníků ze 17. století – Holanďanů, Němců, Francouzů (dnešních Búrů) – nebyli by dnes v JAR ani dnešní vládnoucí černí Zuluové, neboť ti se tam dostali jako pracovní síla na jejich plantáže ze severně ležících oblastí Afriky.

Národní demokracie proto vyzývá, a to v souladu se svým programem, aby ČR umožnila přijetí bílých uprchlíků – dřívějších Evropanů – z Jihoafrické republiky. Bílí Jihoafričané, tedy Búrové, nepředstavují riziko rasové a náboženské nenávisti a násilí, které dnes prezentují imigranti z černé Afriky a Asie v Evropě. Bílí Jihoafričané naší společnosti neublíží a mohou ji obohatit.

předsednictvo Národní demokracie, 12. března 2018