Nedělník Adama B. Bartoše (137) Velký Bratr na hřbitově

Skandální výrok (p)rezidenta Pávka o tom, že by měli být všichni Rusové sledováni a mezi řádky nevyřčená výhrůžka, že by snad posléze měli být zavřeni do koncentračních táborů jako Američané japonského původu v době druhé světové války, mne přirozeně zaujal.

Tak tvrdý výrok nejenže naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podněcování k nenávisti vůči (ruskému) národu, ale je i ukázkou licoměrnosti české politiky. Zatímco odpor proti ukrajinské migraci se trestá odnětím svobody a média naříkají – a naříká nad tím i sám (p)rezident – když se spolužáci vysmívají ukrajinské dívce, vůči Rusům se používá jiný metr: ty je třeba sledovat tajnými službami, monitorovat a nejlépe někam zavřít, prostě jen proto, že se narodili jako Rusové.

Prezident má indemnitu, nikdo ho za tento výrok stíhat nemůže, ale o to nejde – jde o to, jaký tím vysílá signál vůči veřejnosti. Z pozice své funkce tak vlastně dává návod všem Čechům, jak by se měli vůči Rusům chovat – že by je měli podezírat, být vůči nim předpojatí, sledovat je, monitorovat. Dává tak nepěkný příklad nenávisti v době, kdy se za údajné šíření nenávisti na sociálních sítích div neupaluje na hranicích. Dnes nemůžete nikoho nenávidět, všechny musíte povinně milovat, lajkovat, soucítit s nimi, solidarizovat se, podporovat, chápat, tolerovat – ale Rusy nenávidět nejenže můžete (jak bylo už na mnoha příkladech dokázáno, viz například sociální sítě, které nenávistné výroky vůči Rusům záměrně nemažou), ale nejspíše i musíte – a měli byste je navíc asi také sledovat a mít se před nimi na pozoru, vzkazuje nám (p)rezident. Lež a nenávist musí zvítězit nad pravdou a láskou…

S tím souvisí i nedávná událost v Brně a to, co spustila. Média mlčí (a mlží) o tom, co se stalo mezi cikánským a ukrajinským mladíkem, až na televizi Prima ostatní média ani nenašla odvahu útočníka označit za Ukrajince, ovšem varovné a k zamyšlení vedoucí video cikánské zpěvačky Lucie Bikárové je usilovně mazáno, aby snad ani stín pochybností na ukrajinskou komunitu či na Hňupovu vládu nepadl. A cikáni, kteří jsou ukrajinskou migrací rovněž znepokojeni, ano, ti cikáni, kteří byli státem vždy hýčkáni, jsou najednou vykreslováni jako přinejmenším pomýlení – považte, oni se spolčují s krajní pravicí, tvrdí různí dezinformátoři a „kontrolóři pravdy“.

Jak se to údajné spolčení cikánů s extrémisty projevuje, to nikdo neřekl, ale to ani není třeba – neposlušným cikánům, kteří se dovolili ozvat proti Ukrajincům, se prostě nasadí psí hlava extrémistů, kterou my, vlastenci, tak důvěrně známe: onálepkují se a tím je z pohledu státu problém vyřešen (vytěsněn). Je to vlastně stát, který obě skupiny – vlastence-„chcimíry“ a cikány – hází do jednoho pytle. Vadí ti, cikáne, že ti ukrajinský migrant zapíchl kamaráda? Pak jsi vlastně „chcimír“, dezolát, extrémista, protože Ukrajince musíme milovat a stát za nimi, ať to stojí, co to stojí…

Ovšem Rusy musíme sledovat, monitorovat, protože to je nepřátelský agresivní národ, zní z Hradu. Zaujalo mne, proč to vůbec (p)rezident řekl. Není to vlastně vypouštění balónku, pomalé připravování veřejnosti na to, co přijde? Není to jako s Řehkou a jeho balónky o mobilizaci? Neví (p)rezident něco, co my nevíme? Není to tak, že „oni vědí“ a proto říkají podobné skandální výroky? I to mne napadlo…

A ještě jedna věc mne v souvislosti s tím výrokem přišla na mysl. Zaujala mne už ve chvíli, kdy jsem si jí zhruba před měsícem všiml. Každý rok totiž chodíme na Olšanské hřbitovy vzdát hold předsedovi naší strany a největšímu českému politikovi Karlu Kramáři. Pohřben je v kryptě pravoslavného chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice, neboť stavbu chrámu finančně podporoval. Každý rok se v kryptě scházíme a každý rok proto chodíme tou stejnou cestou. I proto mne zaujalo to, čeho jsem si loni nevšiml, protože jsem si toho všimnout nemohl: množství kamer, které na hřbitově přibyly, ale pozor – pouze v úseku od vstupu z ulice k pravoslavnému chrámu. Velké kamery na vysokých stožárech – a jen na tom krátkém úseku jich je tam hned několik. Myslím, že než ujdete těch pár desítek metrů k pravoslavnému chrámu, minete tak přinejmenším čtyři stožáry, každý stožár nese dvě kamery, takže zhruba osm kamer.

Přišlo mi to divné, proto jsem se šel podívat i na druhou část hřbitova, přes ulici Jana Želivského, tedy tu část, kde je hlavní vstup a která je podstatně větší. Neříkám, že tam kamery nejsou, ale podobný stožár jsem viděl tak jednou za několikanásobně delší cestu. U hlavního vstupu a pak u východu do ulice J. Želivského je u vrátnice obyčejná průmyslová kamera, jakou vidíte téměř na každé vrátnici či recepci, o tom nemluvím. Ale podobné kamery jako ty, které doslova lemují cestu k pravoslavnému kostelu, jsou v hlavní části Olšanských hřbitovů spíše výjimkou. Myslím, že někde uprostřed, na nějaké z křižovatek hřbitovních cest, jsem jednu spatřil. Ale přejděte do druhé části hřbitova, přes ulici, a tam z vás Velký bratr nepustí oči. Nikde jinde jsem je pak nespatřil: ovšem ještě na jednom místě jich je poměrně dost. Víte, kde? U vojenského pohřebiště, kde jsou hroby Rudoarmějců, kousek před vstupem z ulice U nákladového nádraží.

Co tím chci říci či naznačit? Nic. Nechci dělat žádné závěry, je to jen spekulace. Dobře ale víme, že v pravoslavném chrámu se konají pravidelné bohoslužby, kam dochází především členové ruské komunity. Interiér chrámu je malý a návštěvníků bohoslužeb tolik, že se bohoslužby konají ani ne tak v kostele jako kolem něj – pravoslavný pop stojí na schodech vedoucích do chrámu a desítky lidí stojí před a po stranách kostela. Nad jejich hlavami jsou kamery a každý, kdo sem jde, pod tou kamerou projde nejméně pětkrát. Kdyby chtěl mít někdo přehled o tom, kdo chodí na pravoslavné bohoslužby, má k dispozici nespočet dat a v ohromném rozlišení. Na tom druhém místě, u pomníku a hrobů Rudoarmějců, se pak konají vzpomínkové akce u příležitostí dnů osobození Rudou armádou, jezdí tam Noční vlci, chodí tam spousta vlastenců-dezolátů, co Rusy nepovažují za nepřátele – a světe div se, i tam jsou tyto kamery. A tak mne napadlo, zda to není záměr a zda už náhodou k tomu sledování nedochází. Ale jak říkám, je to jen čistě hypotetická otázka, je to jen takové zamyšlení. Ptal jsem se na to pravoslavného popa, když jsme si pak po pietě za Kramáře venku chvíli povídali. Nepřijde vám to divné, že je tady tolik kamer? ptám se ho. Zrovna tady? Pokrčil rameny a usmál se a snažil se to přejít vtipem. Oba jsme se tomu zasmáli, ale nějak se nemohu zbavit dojmu, že na tom k smíchu nic moc není.

Původně jsem si říkal, že o tom napíšu nedělník. Pak jsem to pustil z hlavy. Nikoho by to nezajímalo, řekl jsem si. Ale pak se Pávek rozmluvil a mně se ty věci tak nějak spojily. Ale jak říkám, třeba to všechno může být jinak. Třeba jsou tam kamery kvůli vandalům. Třeba vandalové chodí jen do této části Olšanských hřbitovů…

Vlasti zdar!
Adam B. Bartoš
předseda Národní demokracie