Nepřátelský útok proti straně

Po skončení IV. mimořádného sněmu Národní demokracie dne 26. 11. 2016 vyvinul bývalý místopředseda Luke Belson nepřátelské tažení proti straně, s cílem ji poškodit. Založil za tím účelem webové stránky, zneužil členskou databázi a vedle pomlouvačné lživé kampaně, a to i prostřednictvím některých médií, se pokusil o run na členskou základnu, čemuž někteří neukotvení členové podlehli. Někteří dokonce i této rozvracečské činnosti napomáhají.

Vše ukazuje na to, že záležitost byla dlouhodobě připravována, nelze vyloučit, že se jedná o zpravodajskou akci vedenou bývalým místopředsedou Luke Belsonem (původním jménem Lukáš Uher).

S ohledem na skutečnost, že L. Belson získal i databázi domobraneckých oddílů (Národní domobrana byla založena z iniciativy Národní demokracie), je možné se domnívat, že další útok bude veden i tímto směrem. Po bezprecedentním útoku na organizaci Českoslovenští vojáci v záloze, které jsme byli v nedávném období svědky, je tento scénář velmi pravděpodobný.

Vedení ND spolu s celou loajální členskou základnou předpokládá, že z tohoto útoku vyjde očištěná od falešného liberalismu a nastrčených členů pátých kolon. ND v této souvislosti současně varuje zejména domobranecké oddíly před těmito odpadlíky a zejména pak před samotným LB (člověkem s nejasnou identitou, nejasným bydlištěm, nejasnou profesí), když se tento v posledních měsících o domobranecké oddíly a jejich členy intenzivně zajímal a má k dispozici citlivá osobní data, která nejspíš zneužije stejným způsobem, jako tak učinil v případě ND.

předsednictvo Národní demokracie, 7. prosince 2016