Novoroční projevy vládních představitelů

Jak na nový rok, tak po celý rok. Má-li to platit dle projevů našich vládních představitelů, tak potěš pánbůh. Pojďme se nyní stručně podívat, co vypustila z úst „svatá trojice“ – předseda Sněmovny, Senátu a kardinál Duka.

Začněme Tchajwancem Vystrčilem. Tento havlistický skřet hned na úvod parafrázoval zednáře Havla slovy: nezvolili jste si mě doufám pro to, abych Vám i já lhal. Zmínil, že za třicet let se z našeho totalitního a ekonomicky stagnujícího státu stala vyspělá ekonomicky prosperující demokracie. Dále, že Evropa stojí na židovsko-křesťanských základech. Hlavním poselstvím však bylo, abychom nepropadali dezinformacím samozvaných spasitelů, kteří rozdělují společnost. A na závěr největší perla, a sice parafráze tentokráte zednáře Kennedyho: neptejme se, co pro nás může udělat Evropská unie, ale co můžeme my udělat pro ni. Lahůdka že?

Následoval projev předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, který Vystrčila v podstatě zopakoval, navíc s vylepšením výzvy, aby se lidé nechali očkovat. Jeho projevem se jako červená nit táhlo poselství o rozdělené společnosti a jakési nenávisti a netoleranci jiných názorů.

Největším zklamáním bylo však vystoupení kardinála Duky, představitele náboženství, na němž náš stát stojí již 1 000 let a náš kontinent téměř 2 000 let. Místo slov naděje v těchto nelehkých časech, měl kardinál potřebu propagovat multikulti, zmiňovat, že jeden ze tří králů byl černoch a stoupnout si vedle za tímto účelem zhotovené figurky v českotelevizním Betlémě a tvrdit, že naše civilizace má své kořeny v Mezopotámii a Palestině. O skutečných křesťanských tématech a slovech v jeho projevu ani zmínka.

A jelikož na nás ze všech stran útočí slova jako dezinformace, pojďme si nyní tyto dezinformace vyvrátit. Protože názory druhé strany v mainstreamu prostě neuslyšíte.

Takže:
1) Tento zaprodaný, dekadentní a totalitní režim lže dvacet čtyři hodin denně sedm dní v týdnu od roku 1989. Za minulého režimu jsme byli alespoň hospodářsky soběstační s nulovým dluhem, nulovou nezaměstnaností a exportem do všech částí východní polokoule.
2) Do mainstreamových diskuzí jsou připouštěni pouze prozápadní liberálové, názory „druhé strany“ jsou automaticky považovány za dezinformace a extrémismus. Uspokojovány jsou pouze potřeby jedné skupiny, politická opozice je potlačována, někdy i totalitními praktikami (soudy, podmínky, razie, vězení…)
3) Náš stát je reálně protektorát USA, EU a NATO, svrchovanost neexistuje, státní majetek je rozprodaný, průmysl a zemědělství jsou v cizích rukou
4) Stát vám doporučuje nechat se očkovat vakcínou vyvinutou za deset měsíců (ačkoli standardně se vakcíny vyvíjejí deset let), na bázi buněk z prasat, opic a hmyzu, kvůli které se vám do těla dostanou látky, jimiž se z vás stanou ještě větší a ještě tupější otroci kabalou vytvořeného matrixu
5) Judaismus je absolutně neslučitelný s křesťanstvím. Tolerance a láska platí jen pro židy navzájem, vůči nežidům je uplatňován zcela odlišný přístup. A pokud je náš kontinent postaven na filozofii, že gójové jsou podřadní jedinci na úrovni dobytka, který má pouze sloužit, tak potěš pánbůh.
6) Náš původ, konkrétně nás, bílých Evropanů a Slovanů, na 101 % neleží v Mezopotánii, Palestině či někde v Africe

Normální člověk, který má všech pět pohromadě, nemůže zákonitě věřit ani jednomu slovu, jež na Nový rok vypustila z úst tato elita. Ledaže by měl v těle již delší dobu látky z vakcín…

MO ND Brno