Nový sešit Národovecké knihovničky: Strhující čtení o tom, jak byl náš převrat roku 1918 vojensky proveden

Před nadcházejícím svátkem 28. října, kdy si budeme připomínat sté výročí znovudobytí samostatnosti, vychází vzpomínková kniha majora v.v. Jaroslav Rošického „RAKOUSKÝ OREL PADÁ“ s podtitulem „JAK BYLA NAŠE REVOLUCE DOMA PŘIPRAVENA A 28. ŘÍJNA 1918 PROVEDENA VOJENSKY“. Kniha vyšla roku 1933 a není téměř k dostání, proto by její vydání mohli ocenit všichni ti, kdo se o historii novodobého státu zajímají. Kniha vychází v rámci edice Národovecká knihovnička jako její 9. sešit.

Předmluva

Byl jsem z několika stran vyzván, abych obšírně vypsal události naší domácí revoluce, jak byla připravena a provedena vojensky, aby tak pro historii byla zachována nezkreslená pravda. Jako spolupracovník šéfredaktora Františka Síse a pobočník dra Josefa Scheinera myslím, že jest mou povinností, abych uveřejnil v souvislosti vše to, co se v oněch památných dnech říjnových roku 1918 událo a tím přispěl ke správnému a spravedlivému ocenění našeho odboje domácího.

Pokusil jsem se v tomto spisku o to způsobem, jak jsem nejlépe dovedl a prosím o mírné posouzení vojáka z hlediska literárního. Všecko, co píši, jest jak časově, tak místně historicky naprosto správné a přesné a pokládám za důležité, že spisek tento vyšel v době, kdy z oné veliké doby ještě žije značná většina mužů, kteří buď byli mými představenými, spolupracovníky nebo podřízenými. Pro dorůstající mládež buďtež tyto stránky důkazem, že naší svobody neobdrželi jsme darem od někoho cizího, nýbrž že jsme si svou samostatnost znovu vydobyli, jakož i pobídkou, aby svorností a horoucí láskou k osvobozené vlasti pomohla po všechny příští doby udržeti a vybudovati vzorný národní a demokratický stát.

autor

Jaroslav Rošický pocházel ze starého polského šlechtického rodu. Narodil se v Třešti roku 1884 a po studiích v Praze a Vídni sloužil v Mostaru, Těšíně, Olomouci a v Kroměříži, kde ho u 3. pěšího pluku zastihlo vypuknutí první světové války. V létě 1915 byl při bojích na ruské frontě těžce zraněn, přesto už na podzim 1916 velí praporu v horské brigádě na italské frontě, kde se v létě 1917 účastnil těžkých bojů na Monte Santo. Pro nedoléčené zranění byl odeslán do nemocnice v Brně a jako neschopný služby v poli jmenován na podzim 1917 na jeden rok učitelem taktiky na kadetní škole v Praze. Jeho protirakouské postoje ho přivedly do kruhů kolem Národního výboru. František Sís ho zde pověřil vedením tajné vojenské organizace, která měla připravit vojenskou stránku převratu. Rošický během něho sloužil jako zástupce a pravá ruka velitele nově se utvářejícího čsl. vojska dr. Scheinera. Po válce byl jmenován předsedou Ústředního svazu národního odboje domácího. Během druhé světové války byl členem odbojové skupiny „Kapitán Nemo“ a 25. června 1942 byl společně se svým synem Evženem popraven na kobyliské střelnici v Praze.

 

Poprvé vyšlo roku 1933 v Nakladatelství Max Forejt, Praha-Vysočany.

Podruhé vydává jako svou 20. publikaci nakladatelství Adam Benjamin Bartoš

v Praze v září 2018 u příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného státu.

Vychází jako sešit č. 9 edice Národovecká knihovnička.

Autor: Jaroslav Rošický, 1933

Obálka a sazba: Adam B. Bartoš

64 stran

vazba V2, brožovaná

objednávat můžete zde, elektronickou verzi knihy zde, další sešity edice Národovecká knihovnička najdete zde