O JEDNO ZETKO MÍŇ

Itálie vyhlásila státní smutek, miliony lidí smutní a světoví politici kondolují. A to vše kvůli samolibému, mocichtivému skřetovi, který pro Itálii reálně nikdy nic neudělal. Pouze byl vidět a slyšet. Dokonce i média se postavila na jeho stranu a vykreslovala ho jako populární, oblíbenou, nejdéle sloužící postavu atd.

Jaká je však realita? Ze všech médii honosných funkcí a titulů, kterými byl Berlusconi ověnčen, byl záměrně jeden vynechán. Jeden, který byl měl být zmíněn na prvním místě a třikrát podtržen. Kdo se zajímá o to, která bije, ví, že Berlusconi byl prominentním členem zednářské lóže P2, napojené na mafii, neblaze proslulé vraždami, manipulacemi, zastrašováním, ovlivňováním, obchodem se zbraněmi, nezletilými dívkami atd. atd. atd.

Berlusconiho “chuť“ na nezletilé dívky a jiné sexuální skandály pramení právě odsud a jen díky členství v této lóži a příslušnosti k tomuto luciferiánskému řádu to soudruh dotáhnul tak daleko.

To, že se pohřeb konal v katolické katedrále za účasti kneží, před kterou se v hojném počtu sešli ultras AC Milano, je projev neskutečné… moronity.

Takže lide italský, jen více tlustých knih! Pláčeš na hodně špatném hrobě.

Pevně věřím, že konceptuálně gramotná obec nesmutní a bere to tak, že je na světě jen o jen “zetko“ míň.

-RM-