Změníme české školství: namísto genderových nesmyslů se budou učit důležité věci

Rozvoj školství je jednou z našich priorit. Vrátíme prestiž řemeslům a dalším oborům, které jsou potřeba (především technickým) a zajistíme, aby ze škol vycházeli lidé, kteří se budou moci plnohodnotně zapojit do společnosti.

Dnes se klade důraz na „humanitní“ obory, technické znalosti jsou upozaďovány a navíc se na školách rozmáhají neomarxistické ideologie typu genderismu. To se pak odráží na kvalitě těch, kdo ze škol vycházejí. Mnozí z nich nenajdou uplatnění a nakonec skončí v lepším případě u podřadné manuální práce, v tom horším v nějaké (ne)ziskovce či na úřadě.
To je potřeba změnit.
Vyženeme ze škol (ne)ziskovky a jejich „pokrokové“ ideologie. Přetvoříme školství tak, aby odpovídalo potřebám státu a národa. Zajistíme, aby ze škol vycházeli takoví absolventi, kteří pomohou stát rozvíjet a nikoliv na něm parazitovat.  Veškerý talent musí být podchycen a musí být pro něj vytvořeny zvláštní podmínky s důrazem na to, že to talentovaní žáci společnosti v budoucnu vrátí.