Karin Szczyrbová: Mošnov jako první vojenská základna USA v ČR a také cíl? Poděkujme vlastizrádcům za možné budoucí vraždění českých občanů!

Nejenom v české vládě, ale také v mnoha krajských či obecních zastupitelstvech sedí v současnosti zvolení vlastizrádci – pardon, volení zástupci lidu, které si navolil zfašizovaný český národ. Kam nás tito lidé dovedou, ukáže jen čas.

Pokud si někdy kladete otázku, jak daleko nás dovede arogance a opojení mocí našich zvolených politických představitelů (doufejme, že v doposud nezfalšovaných volbách, přestože o korektnosti posledních parlamentních a prezidentských voleb by bylo možné dlouze diskutovat) a dokonce i některých úředníků, kteří jsou na obecních, krajských i vládních úřadech zaměstnáni, pak skvělým příklam je smlouva DCA a také výstavba „logistického centra“ v Mošnově – rozumějte budoucí americké vojenské základny v ČR. (P)rezident Pávek vznik této základny již při návštěvě v Polsku potvrdil – viz níže.

O smlouvě DCA, tedy česko-americké dohodě o údajné „obranné spolupráci“, přestože jde o smlouvu vazalskou, která ČR staví do pozice posledního podřízeného lokaje a otroka USA, zde nehodlám psát, neboť o této smlouvě bylo již napsáno a řečeno mnoho. To, co však stojí za zmínku, je skutečnost, že vládu ČR si zvolili dobrovolně samotní občané ČR. Je tudíž alarmující, že mnoho občanů ČR je již tak zmasírováno propagandou, že se nestydí do pozic nejvyšších představitelů naší země navolit skutečné vlastizrádce.

Tristní situace se však netýká jen vlády nebo Parlamentu ČR. Dokazuje to příklad Moravskoslezského krajského úřadu a také některých krajských a obecních úředníků v Moravskoslezském kraji. Konkrétně jde o rozhodnutí o vzniku logistického centra v Mošnově, na čemž by nebylo nic k vytknutí, pokud by část tohoto centra neměla začít využívat Armáda ČR, rozumějte – v budoucnu američtí vojáci, kteří podle smlouvy DCA zde budou moci postavit a uskladnit cokoliv, co se jim zamane.

Moravskoslezský kraj, jeho zastupitelé a také úředníci obcí přilehlých k Mošnovu vyšli Armádě ČR při schvalování změn územního plánu maximálně vstříc, přestože velmi dobře ví, že tím porušili některé zákony, a to např. v případě přeložek železnice, které nově povedou unikátním územím, na kterém se vyskytují ohrožené rostlinné a živočišné druhy.

Není také žádným tajemstvím, že americké vojenské vybavení je v podstatě šrotem, ze kterého nejenom unikají provozní kapaliny či palivo (viz dodávka vozů do polského Řešova, odkud tyto vozy měly putovat na Ukrajinu, avšak ukázalo se, že většina z nich není provozuschopná).

Ekologické škody, jaké americká armáda napáchá na českém území, i chráněném, zejména v Mošnově, možná budeme někdy schopni vyčíslit a napravit, jenže za naše vlastní peníze, tedy peníze daňových poplatníků, přičemž od Amíků neuvidíme ani halíř na nápravu těchto škod.

Avšak to, co je mnohem důležitější, je skutečnost, že ztráty na lidských životech českých občanů, které přítomnost amerických vojáků, jejich techniky a zbraní hromadného ničení v Mošnově může potenciálně a reálně vyvolat, vyčíslit nelze a nikdy nebude možné! Cena lidského života je totiž nevyčíslitelná! Předejděme tomu nyní, dokud je ještě čas!

Odmítněme okamžitě smlouvu DCA, zastavme plán na výstavbu „logistického centra“ v Mošnově a zasaďme se za mírová jednání na Ukrajině, pokud nám nejsou lhostejné životy umírajících lidí na všech stranách, jelikož i Češi již na Ukrajině umírali. A já se ptám, čím tím přispěli k zastavení agresivního konfliktu?

Dovolím si vznést i další řečnické otázky směrem ke všem českým válečným štváčům: „Kdy se konečně zvednete a půjdete si za svou vlastizrádnou českou a také za americkou a ukrajinskou vládu bojovat a nasazovat své životy přímo na ukrajinské frontě? Kdy se vy všichni vlastizrádní politici a úředníci konečně odhodláte udělat první krok a kdy vás uvidíme v maskáčích, jak statečně bráníte tzv. evropské hodnoty přímo na Ukrajině? Nebo si myslíte, že vás se válka při agresivní americké rozpínavé politice v ČR nedotkne? Jak dlouho vás budou vaši američtí nadřízení chránit?“

Vzhledem k tomu, že jsem ve svém článku vznesla vážná obvinění, ráda je doložím a to těmito chronologicky seřazenými odkazy.

1. Záznam z besedy s občany o vzniku logistického centra v Mošnově ze dne 22.2.2023 – https://www.youtube.com/watch?v=sZz6hPjS-sY – za shlédnutí stojí celý záznam, zejména však diskusní část, kdy vyplynula na povrch arogance jak obecních, tak krajských úředníků, z jejichž vyjádření vyšlo najevo, že si stejně změní územní plán, jak oni sami budou chtít, resp. jak dostanou přikázáno podle příslušných notiček.

2. Ve čtvrtek 8. června letošního roku zasedalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, na kterém hodlal pan zastupitel Vysocký (za SPD) revidovat územní plán týkající se Mošnova. Hovořil o svém záměru v pořadu na Svobodném vysílači dne 9. června od času 1:56 hod. https://www.svobodny-vysilac.cz/2023-06-09-sefredaktor-zpravodajskeho-portalu-aeronet-news-pan-vk-komentuje-aktualni-udalosti/

Když pominu určité rozpory ve vyjádřeních, chování a jednání pana zastupitele Vysockého, pak nelze nezmínit skutečnost, že údajně byli ostatní zastupitelé instruováni, aby bylo zrevidování a zrevokování územního plánu zablokováno, a to dokonce údajně v zájmu vlastenectví, jelikož by tím byla ohrožena výstavba základny NATO v Mošnově.

3. Pokud ještě stále váháte, že na území ČR nebude americká vojenská základna, pak vás možná z omylu vyvede video paní Kateřiny Konečné, které je dostupné zde a které nepotřebuje komentáře: https://www.pokec24.cz/blog/je-to-venku-pani-mullerova-v-mosnove-bude-americka-zakladna/

Dnes, tedy 12. června začalo největší letecké cvičení NATO nad Evropou, kdy budou zavírány i letecké prostory a koridory. Již několik měsíců směrem nad Mošnov nalétává zejména v noci mnoho letounů s vypnutými sledovacími údaji. Američané mají Mošnov skvěle prozkoumaný díky Dnům NATO a třeba B-52 Stratfortress tam přistane úplně v pohodě.

Ještě stále si tedy myslíte, že v Mošnově nemá vzniknout základna amerických vojenských sil, přičemž životy a majetky místních a okolních obyvatel jsou zcela postradatelné?

Ing. Karin Szczyrbová, ND Karviná