Památník navzdory

Anschluss sudetendeutscher GebietePO 6 LETECH HÁZENÍ KLACKŮ POD NOHY ZE STRANY HAVLISTICKÉ PROSUDEŤÁCKÉ KLIKY BYL V PLZNI ODHALEN PAMÁTNÍK STATISÍCŮM ČSL OBČANŮ VYHNANÝCH Z POHRANIČÍ NA PODZIM 1938.

Vše za nezájmu ČT a dalších systémových médií, která mají příkaz nepřipomínat tyto události a následnou okupaci republiky nacistickým Německem. Tisíce občanů Československa byly tehdy v pohraničí zavražděny a více než čtvrt milionu jich bylo vyhnáno ze svých domovů a uprchlo do vnitrozemí. Národní demokraté dnes, stejně jako během mnichovské krize, stojí pevně na straně svého národa a jsou přesvědčeni, že věci je třeba pojmenovávat pravými jmény.

Havlistické klice navzdory: Památník statisícům občanů vyhnaných v roce 1938 z pohraničí odhalen!

Přijďte ve dnech 7. – 8. října k volbám a podpořte svým hlasem č. 41 – pronásledovanou Národní demokracii, skutečnou opozici vůči režimu, který naše rodiny, kulturu a vlast vystavuje naprosto bezprecedentnímu nebezpečí!