Pár poznámek k smlouvě CETA

Z textu dohody CETA vyplývá, že Kanada je pro Českou republiku obchodním partnerem mezi ostatními státy světa až na 53. místě a produkty, které se dováží do České republiky z Kanady, lze dovést do České republiky například z EU. Závažným bodem, který se několikrát ve smlouvě opakuje, je ochrana investic mezi Českou republikou a Kanadou. Dalším významným bodem smlouvy je ochrana životního prostředí a zdraví občanů, kde se neudává, které normy v oblasti zdraví občanů a v oblasti životního prostředí budou pro případné kanadské investory v ČR a EU platit, zda kanadské, nebo místního státu.

Ze smlouvy jasně vyplývá, že případný kanadský investor v ČR bude zdaňovat svoji činnost na území ČR podle svého rozhodnutí v Kanadě, nebo v ČR. Je jasné, že vlastenecký kanadský investor bude zdaňovat v Kanadě. Například kanadská těžařská společnost v ČR investovala velké finanční prostředky v oblasti důlního průzkumu na ložisku zlata v blízkosti Kašperských Hor a bude v případě schválení této smlouvy chtít toto ložisko těžit. Finanční zisk z této těžby bude chtít s velkou pravděpodobností investovat v Kanadě a daně platit také v Kanadě. Jaké výhody z této těžby budou mít občané ČR? Jaká negativa budou mít občané ČR z této těžby?                            
 
Ve smlouvě je také uvedeno, že Kanada je smluvně spojena s USA a Mexikem ve smlouvě NAFTA. V případě vstoupení v platnost smlouvy CETA budou případní investoři z USA a Mexika mít otevřený prostor investovat v ČR a je tu oprávněná obava, že opět dojde k odlivu zisků a odlivu daní z ČR do těchto zemí. V případě vstupu například mexických podnikatelů do ČR mám velké obavy, že by mohlo dojít i k prosazování záměru těchto podnikatelů v ČR i násilnými nezákonnými prostředky.