O Pilsen Pride aneb Na příští ročník si připravte zástupy těžkooděnců a vodní děla

‘Průvod hoven‘ si vyslechli účastníci Pilsen Pride při průchodu uličkou hanby. Na transparentech si mohli mimo jiné přečíst ‚Co přinášíte společnosti? HIV a úchylnosti!‘ Po skončení Shromáždění občanů proti propagaci pedofilie a jiných zvráceností v prostoru U Zvonu odpůrci deviací samovolně odešli pozdravit průvod extrémistů z LGBT. Očekávání organizátorů nového prvomájového průvodu se rozplynula. Místo vítání, mávání a potlesku připravili Plzeňané přivítání kulturním revolucionářům podle svého konzervativního gusta. Průvod pýchy nevítali občané Plzně květinami, ale dobře mířenými plivanci.

Pochody pýchy jsou pořádané po celém světě, schovávají se za prosazování práv homosexuálů. Západní společnosti však právní ochranu homosexuálům poskytují, tak o co tu vlastně jde? Pro pochopení skutečných motivů vůdců pride průvodů je třeba pochopit myšlení Nové levice. Staří marxisté si uvědomili, že rozšíření marxismu ve společensko komunistické podobě brání tradiční kulturní struktury západní společnosti. Ekonomické rovnostářství s bolševickými šéfy v čele bylo odmítané, komunistická diktatura se musela opírat o tvrdou represi a spěla ke svému zániku. Poučení marxisté přišli s jediným možným řešením. Pro rozšíření revoluce je nutné napřed zničit tradiční společnost a její kulturní vzorce.

Zásadní změna marxistického paradigmatu byla kodifikována ve třicátých letech minulého století. Starý marxismus se udržoval v zemích Východního bloku jen setrvační silou. Čím více ustupoval do pozadí, tím se východní společnosti díky své setrvalé kultuře stávaly slušnějšími. Zatímco na Východě marxismus degradoval, skrytá, nepřímá, kulturní forma bolševismu na Západě gradovala. Stupňovaný kulturní útok na Západní společnost se stal obludným. Soudruzi ve své fanatické nenávisti k Západu se postupně dopracovali k první příčině veškerého zla. Původním, zcela odpovědným tvůrcem nenáviděné kultury a společnosti je heterosexuální bílý muž. Takto stanovili hlavní terč pro své útoky.

Tvůrci kulturní revoluce ve svém destruktivním zápalu volali po nutnosti kulturního terorismu. Kulturně teroristický útok má mnoho podob, nás bude zajímat jeho linie v otázkách lidské pohlavnosti a sexuality. V tažení proti tradiční rodině přišli bolševici s ‚osvobozením‘ sexuálních menšin. Přepsání klasického marxismu do kulturně společenských a antropologických rozměrů má jednoznačné důsledky. Ekonomická rovnost starého marxismu je přetažena do rovnosti psychologických určení muže a ženy, jsou popřeny jejich specifické role ve společnosti. Výskyt tradičního mužského a ženského gender bolševici popisují jako výsledek útlaku staré západní kultury. Následně je homosexualita brána rovnocenně s heterosexualitou. Jejich rovnostářství jde nutně dál, i všechny sexuální orientace je třeba ‚osvobodit‘ od společensko kulturní útlaku. Prosazování legalizace pedofilie a ostatních podobných zvěrstev je nevyhnutelně v logice neo-komunistického, kulturně společenského teroru.

Kulturní marxisté jsou zcela propadající v dokazování svých ideologických dogmat. Bolševické tvrzení, že homosexualita je ve všech ohledech stejně validní jako heterosexualita, je absurdní blábol. Stejným nesmyslem je teze o neexistenci mužských a ženských rolí bez předešlého působení kultury. Zhovadilé je bolševicko nivelizační tvrzení, že všechny sexuální orientaci jsou mravně a společensky rovné. Tyto extrémní názory nemají oporu v realitě. Nekryjí se s objektivní daností člověka, jsou umělé, nemohou mít zázemí ve vědeckých poznatcích. Neomarxisty založená Katedra gender studií při UK je stejně vědecká, jako byla dříve Katedra marxismu leninismu.

To, co chybí kulturním teroristům po stránce racionálního a vědeckého dokazování, to dohánějí dokonalou propagandou. Jejich závěry v otázce sexuálních orientací mají být vědecké, posledním stádiem pozitivního, kulturně společenského vývoje. Na ideologicko -manipulační teze o nepokročilejších myšlenkách a vygradovaném humanismu bohužel mnozí zblblí intelektuálové slyší. Každá hovadina a sprosťárna, která se obalí touto propagandistickou rétorikou, je davy nadšeně přijímaná. Mládež zvláště podléhá ideologickým kecům o pluralitě a barevnosti společnosti. Ta společnost, kde mají v šedi zaniknout všechny kulturní rozdíly, je prezentovaná jako barevný-duhový ráj. Duhová vlaječka radikálů z LGBT má toto symbolizovat. Můžeme se jen ptát, proč vaše hnutí nesymbolizuje hnědá a černá? Hnědá jako barva exkrementů nebo černá jako barva smrti těch, kteří zemřeli na HIV? Jak bude vypadat společnost po ‚obohacení‘ skrze ‚duhové‘ rozšíření homosexuality a dalších sexuálních orientací, si můžeme představit, když vidíme, jak byla společnost na západě kulturními marxisty obohacená přítomností neevropských, kulturně nepůvodních náboženství.

Z předešlého je zřejmé, že pro kulturní bolševiky je rozhodující účinná propaganda. Nestačí jim, že obsadili školství a hlavní média, chtějí, aby je lidé nadšeně vítali v ulicích. Proto ony ‚prvomájové‘ průvody ohavnosti. Očekávají potlesk, mávání lidí z balkónů, myslí si, že jejich úchyláky navlečené v latexových oblečcích budou nadšeně vítat naše děti v ulicích.

V Plzni jim to nevyšlo! Schytali to na sociálních sítích. Prakticky všichni z protestního shromáždění se přesunuli po ukončení akce, aby pochod kulturní obscénnosti zablokovali. Zástup oponentů musel být vytlačen těžkooděnci. Následně byla vytvořená ulička hanby, kterou museli extrémisté z LGBT projít. I když mainstream informoval ve prospěch pride průvodu, nedovolil si říci, že průvod neobolševického hnusu byl v Plzni přivítán.

Od mnoha v okolí bylo slyšet, že se těší, že organizátoři Pilsen Pride učiní příští rok stejnou chybu a svůj propagandistický průvod opět zrealizují. Tentokrát budou oponenti lépe připraveni. Jestli budou chtít projít, budou muset mít zástupy těžkooděnců. Místo latexových oblečků nechť si vezmou pláštěnky, aby nesmrděli shnilými vejci. Na průvod by se mohli dostavit i soudruzi, kteří z pozadí tuto špínu organizují. Při šťastném opomenutí policie dostanou příští rok nakopáno do prdele.

Vít Skalský, předseda MO ND Plzeň (protestního shromáždění se zúčastnil jako svolavatel v souladu se Zákonem o právu shromažďovacím)