Solidarita není doménou levice

Úkolem politických stran by mělo být přinášet do veřejného prostoru ideologii, světonázor, od kterého se poté odvíjejí konkrétní kroky – přijímání vyhlášek či zákonů v zastupitelských úřadech s reálným dopadem na občany a naši zemi. Pro spoustu lidí jsou ovšem filosofické debaty o podstatě té které ideologie věcí vzdálenou a nezajímavou – hledí na reálné činy a hmatatelné výsledky.

Část veřejnosti přijala za svou naprosto zcestnou myšlenku, že levice je pro „chudé“ a pravice pro „bohaté.“ Není divu, tzv. pravicové strany pro nižší a střední třídu v době svého vládnutí nic neudělaly, naopak je podvazovaly např. vyšším zdaněním (vláda Petra Nečase) – ačkoliv je to v protikladu čistě pravicovému smýšlení. Zato levicové strany slibovaly vždy hory doly. Občanům ovšem házejí jen drobky – příkladem může být třeba současné zvýšení minimální mzdy levicovou vládou na závratných 12 200,- od r. 2018. I když je tento krok spíše směšný vzhledem k tomu, že v sousedním Německu je minimální mzda (v závislosti na kurzu Eura) kolem 30 000 korun, levicovým voličům to ke spokojenosti stačí.

Národní demokracie je přes svou více než stoletou historii na současné politické scéně subjektem stále relativně mladým. Před třemi lety obnovená strana nezastává zastupitelské funkce, proto je pro nás, její členy, důležité být reálně nápomocnými tam, kde je to potřeba a kde stát selhává. Skutečná politika nezačíná v teple dobře placeného místa státního úřadu, ale na ulici. Ulice jsou naší kanceláří.

MO ND Chomutov jako buňka s regionální působností pravidelně silami svých členů a příznivců uklízí naše město a lesy v jeho okolí (ZDE a ZDE). Podpořili jsme také místní zoologickou zahradu sponzorským darem na chov Mývala severního – kromě pomoci chomutovskému zooparku jsme chtěli upozornit na paradoxní přístup EU, která zakázala v loňském roce chov tzv. invazivních druhů v evropských zahradách, ačkoliv invazi východních národů na úkor domovského obyvatelstva do zemí EU podporuje v maximální míře zcela bez výčitek.

V zimě jsme uspořádali sbírku na podporu chomutovského psího útulku. Ta probíhala nejen mezi našimi členy a přáteli, část sbírky věnoval také místní kosmetický salón, kde se sešly dary od jeho zákaznic, přispěli také aktivisté Generace identity (GI).

V rámci projektu Generace solidarity, který pravidelně vyhlašuje právě GI, se naši členové zapojili již třeba do pomoci okradené rodině se zdravotně znevýhodněným chlapcem v Teplicích nebo azylovému domu v Děčíně. Vánoční čas jsme se pokusili zpříjemnit dětem, které ho trávili v Thomayerově nemocnici, drobnými hračkami.

Uvědomujeme si spíše symbolický význam těchto solidárních akcí, chceme jimi ale upozornit také právě na pokrytectví levice, která ústy užvaněných lídrů hovoří o „sociálním smíru“ a přitom, ačkoliv mocenské pozice má, skutečně potřebným se pomoci nedostává a jsou odkázáni stále na druhé, na přirozené mezilidské vztahy a sítě, které se jinak levice snaží seč může přetrhat. My nacionalisté naopak na přirozených vazbách, které fungovaly po staletí a jsou osvědčené, stavíme. Myšlenky národní a sociální jsou spojenými nádobami, nelze je oddělit, nemůže fungovat jedno bez druhého. Solidarita je naší doménou.

Jan Mrázek

MO ND Chomutov

DODATEK: V průběhu září připravuje Evropská fronta solidarity pro Kosovo letošní misi do této násilím odtržené srbské oblasti. EFSK zde podporuje již několik let srbské rodiny a školská zařízení. I my podporujeme její činnost, pokud se chcete připojit, zašlete prosím finanční dar přímo organizátorům sbírky. Vhod přijdou ale také hračky nebo učební pomůcky, které je možno po domluvě předat v Chomutově či v Kadani, v tomto případě nás kontaktujte na info@ndcv.cz. Více informací o letošní humanitární sbírce a také reportáže z pomoci v minulých letech najdete na .