Podpora Národnímu pochodu pro život

Národní demokracie je hluboce znepokojena podporou propotratové politiky dnešních politických elit, zejména když zároveň zneužívají současný znepokojivý demografický trend, projevující se ve společnosti, k tvrzení, že musíme v zájmu udržení populace přijmout tisíce uprchlíků ze zemí jiného civilizačního okruhu, navíc celá staletí nepřátelského naší křesťanské civilizaci. Tyto elity dělají vše, aby podryly tradiční postavení rodiny a její význam pro národ. Je zcela nepochybné, že nepříznivý demografický trend je plně možno připsat za vinu těmto elitám a jejich předchůdcům. Národní demokracie se ztotožňuje s elementárním, staletími prověřeným, pevným pohledem na rodinu jako na základní sociální, výchovnou a ekonomickou jednotku.

Dnes navíc (podle sdělení iDNES.cz) sepisují ministr spravedlnosti (!) Pelikán a ministr pro lidská práva (!) Dientsbier společně novelu zákona o registrovaném partnerství, na základě které by byla umožněna adopce dítěte homosexuálními partnery, což dále narušuje pozici biologické rodiny, její nezastupitelný význam, včetně významu a práv biologických rodičů.

Národní demokracie proto vyjadřuje naprostou a bezpodmínečnou podporu Národnímu pochodu pro život a vyzývá všechny své členy a příznivce, aby se ho zúčastnili.