Stanovisko Národní demokracie k chystaným adopcím dětí homosexuály

Podle sdělení iDNES.cz sepisují ministr spravedlnosti (!) Pelikán a ministr pro lidská práva (!) Dientsbier společně novelu zákona o registrovaném partnerství, dle které by byla umožněna adopce dítěte homosexuálními partnery.
To, před čím varovali odpůrci registrovaných svazků homosexuálů a odpůrci homofilní agendy, se pomalu a jistě stává černou skutečností. A společnosti, jak se zdá, to nevadí a nebo nedochází. Inu, Overtonova okna.

Vedení Národní demokracie zaujímá k této připravované novele Zákona o registrovaném partnerství toto stanovisko:

Národní demokracie se ztotožňuje s elementárním, staletími prověřeným, pevným pohledem na rodinu jako na základní sociální, výchovnou a ekonomickou jednotkou.

Národní demokracie podporuje veškeré stimuly, ať již celospolečenské, sociální a daňové, které přispívají k rozvoji a upevňování klasického rodinného přirozeného modelu, který odjakživa tvoří: táta-máma-děti.

Rodina je základem státu.

Národní demokracie odmítá nadržování, nezdůvodnitelnou podporu a státem podporovaný rozvoj jakýchkoliv forem sexuálního mrzáctví. Takto postižení jedinci by si své sexuální úchylky měli držet v nejintimnějším soukromí, nikoliv se jimi exhibovat na veřejnosti anebo dokonce skrze ně žádat nějaké výhody.

Platí, že výchova dítěte v homosexuálním partnerství je jednoznačně nežádoucí. Namísto vštěpování klasického prorodinného standardu a modelu je nevinná dětská duše odmala konfrontována s modelem zvrhlým, který ale logicky přijme jako „přirozený“. Výchova dětí v homosexuálním prostředí nepovede k ničemu jinému než k budoucímu nárůstu takto nenormálně orientovaných jedinců, k nárůstu sodomistických sexuálních praktik a s tím spojeným šířením pohlavně přenosných chorob.

Národní demokracie je názoru, že namísto chystaných legislativních změn umožňujícím adopce dětí homosexuály by naopak mě být přijat zákon o zákazu výchovy dětí v takovém závadném prostředí a to i za cenu, že by z těchto rodin byly odebírány do rodin náhradních.