Přání předsednictva k velikonočním svátkům 2015

Předsednictvo Národní demokracie přeje svým členům a příznivcům intenzivní a pravdivé prožití velikonočních svátků.

A je to tu zase. Opět nás nadnárodní korporace zasypávají čokoládovými vajíčky, duhovými zajíčky a jinými tretkami, aby nejen udržely své zisky, ale i mentální hladinu hlouposti na každém dobytém území. Zase máme opěvovat jaro, vybít si adrenalin při pondělní pomlázce, přičemž mnohý muž v rámci vypjatého feminismu zrovna tohle docení, přičemž si následně zvedne hladinu alkoholu v krvi nebo raději zůstane jen u chlastu. Inu, proč ne, zachováme-li si při tomto všem třeštění alespoň lidskou důstojnost. Tohle všechno je na velikonocích to nejméně podstatné, a právě proto je to tak populární.

My Vám naopak přejeme, abyste docenili podstatu událostí, které se odehrávají od zeleného čtvrtku, skrze velký pátek až k noci mezi bílou sobotou a nedělí, kdy se radujeme z Kristova vzkříšení. Jen tato událost totiž dává smysl dějinám, jen pro tuto událost má vůbec cenu hovořit o tak vznešených pojmech jako je pravda, láska, naděje, víra a spravedlnost.

Přejeme Vám abyste si začali klást důležité otázky. Přejeme Vám abyste měli dost odvahy překročit předsudky dané školní výchovou, mnohdy i výchovou v rodině, mediální propagandou a zbabělostí, která velí raději se dívat na svět a souvislosti života a smrti povrchně. Jen tento typ lidí je totiž chtěným a vděčným zákazníkem nadnárodních korporací a jejich ideologů. My nejsme a nechceme být jejich klienty.

Předsednictvo Národní demokracie

ND_velikonoce_2015 kopie