Příspěvek pplk. MUDr. Marka Obrtela, přednesený na II. táboře lidu

Vážení přítomní,

vy všichni, kteří jste se zde sešli proto, abyste svou přítomností vyjádřili touhu po míru, bezpečí, stabilitě a korektní spolupráci mezi národy.

Když jsem byl požádán, abych Vám něco sdělil při příležitosti, jako je tato, přemýšlel jsem, co by to mělo být, aby moje sdělení nebylo jedním z mnoha, která zde dnes uslyšíte. To, že mnoho lidí mluví o určitých konkrétních věcech podobně, je dobře, protože to znamená, že mnoho lidí si uvědomuje, jak složitá je dnes mezinárodně-politická situace a po jak křehké slupce míru dnes šlapeme, aby se nestalo, že se slupka protrhne a vytryskne nezastavitelný proud válečného šílenství, který nás poznamená na desítky let dopředu, ne-li definitivně.

Já bych chtěl dnes na tomto místě zmínit jediné. Všichni víme, že dlouhodobým cílem světových elit je ovládnutí světa a prostředkem se jim k tomu má stát v současné době válečný konflikt. Ten má vyřešit problémy, které decimují Západ, zejména pak Spojené státy americké, v souvislosti s jejich finanční a ekonomickou, ale také sociální krizí.

Válečný aparát za Velkou louží však nepředpokládal, že se v Evropě přece jen vzbudí jakési národní a evropské povědomí a že se skupina občanů postaví tvrdě na odpor tomu, aby naši kolaborantští vládnoucí, zejména evropští politici, mohli dovést své země k válce „jen tak“….

Spousta lidí dala hlasitě najevo, že to nepůjde „jen tak“….

Proto musel přijít jakýsi plán „B“. Původně povolnou Evropu, která měla jít na porážku dobrovolně, a která se vzepřela, je nyní nutné rozvrátit, destabilizovat, zaměstnat ji vnitřními konflikty, zničit její tradiční hodnoty všeho druhu a definitivně zaútočit na jakoukoliv její snahu se sjednotit a postavit se tomu, kdo si ji zotročil – tedy Spojeným státům americkým, těm především….

Z tohoto důvodu a také proto, že USA, NATO a Evropská unie dopustili, nebo spíše sami způsobili, pravděpodobně cíleně, zničení mnoha států Blízkého a Středního východu a Severní Afriky, máme zde dnes tisíce až desetitisíce a do budoucna jistě statisíce a miliony uprchlíků z těchto oblastí světa. Právem se zlobíme a žádáme satisfakce za to, že Evropa se zmítá v problémech, které s touto nezákonnou a nelegitimní imigrací souvisí. Strach a napětí roste, agresivita a nacistické tendence po celé Evropě jsou toho všeho důsledkem. Je to přesně tak, jak si to světový hegemon a nejen jeho elitářské struktury naplánovaly. My si svůj vztek chceme a možná i budeme vybíjet na uprchlících a viníci si mnou ruce, jak jim jejich plán funguje…..

A proto přicházím při této příležitosti se svým poselstvím…

Nedovolme jim to!! Nedovolme vládnoucím evropským, ale ani zdejším českým strukturám, aby nás před našimi zraky postavili do role nacistů, agresorů a hloupých vykonavačů něčí vůle…

Obraťme svůj hněv vůči viníkům, požadujme po nich, ať řeší situaci na úkor sebe, svých finančně-hospodářských zájmů. Ať realizují to, čím argumentovali, když tyto země ničili – říkali, že těmto zemím přinesou demokracii, svobodu, lidská práva a nezávislost!!! Ptejme se, kde to všechno je, proč je to všechno jinak? Nenechme si brát naši svobodu, mír, bezpečí, národní identitu a stabilitu, ale neberme ji ani druhým…. Uvědomme si, že jsme-li součástí NATO a EU a jsme poskoky Spojených států amerických, padá tato vina i na nás……