Mgr. Jan Sedláček: Proč kandiduji za Alianci národních sil?

V posledních týdnech dostávám hodně dotazů, proč jdu do voleb zrovna za ANS a proč jsme se nespojili s tím či oním hnutím atd. Než na to odpovídat pokaždé zvlášť, rozhodl jsem se napsat článek a všechno tam shrnout.

Jak možná víte, už několik let působím v Národní demokracii. Ačkoliv se nás systém snaží zničit (vnitro nás stále nálepkuje jako „extremisty“, proti našemu předsedovi Adamu B. Bartošovi bylo vedeno vykonstruované trestní stíhání a dočkali jsme se i policejného vyrabování naší stranické kanceláře), tak stále existujeme a stále prosazujeme suverenitu ČR, svobodu slova a nyní i např. konec kovidové segregace a návrat normálního života.

S tím jdeme i do voleb – bylo ovšem jasné, že sami moc velkou naději na volební úspěch nemáme. Proto jsme se v ND rozhodli, že nebudeme kandidovat zvlášť a raději nabídneme naše lidi a naše vize dalším stranám a hnutím a pokusíme se vytvořit společnou kandidátku.

Již od ledna letošního roku jsme tudíž oslovovali různé podobně zaměřené strany a hnutí s nabídkou ke spolupráci. Vynechali jsme pouze SPD – tam máme dlouhodobé zkušenosti, že o spolupráci s námi nestojí.

První „na ráně“ byl Volný blok. Ten dokonce přímo nabízel ostatním vlasteneckým stranám účast na své kandidátce, a proto jsme jej za tímto účelem oslovili. Bohužel jsme se dočkali odmítavého postoje.

Lubomír Volný nejprve na naše žádosti vůbec nereagoval, poté neadresně rozhlásil, že prý „lidé z jiných stran za něj mohou kandidovat, ovšem kromě předsedů stran“ (poněkud nelogický požadavek, strana většinou bývá v povědomí hlavně díky jejímu předsedovi, nicméně i to jsme nakonec byli ochotni akceptovat) a nakonec, když se po dlouhé době konečně podařilo dojednat osobní schůzku, nám Volný přímo řekl, že nikdo z Národní demokracie nesmí za VB kandidovat za žádnou cenu.

Skutečně to pro nás bylo zklamání – slyšet něco takového od člověka, který předtím sliboval, jak chce sjednocovat…

Poté jsme začali jednat s Aliancí národních sil. Tam jsme se naopak dočkali jednání na úrovni a brzy byla mezi ND a ANS podepsána dohoda o spolupráci, která platí doteď. Měli jsme tedy aspoň nějaký základ pro kandidaturu i pro jednání s dalšími stranami (mimochodem, od té chvíle Volný ztratil zájem i o spolupráci s ANS…).

Příznivě zpočátku vypadalo naše jednání s hnutím Otevřeme Česko. Tam to již spělo ke společné kandidátce (ještě i s ANS a Rozumnými). Jenže pak to začalo skřípat. Zjevně se objevily zákulisní tlaky, lidé z OČ nás začali stále více upozaďovat a nakonec – dva týdny před odevzdáním kandidátek – vyšlo najevo, že s námi nepočítají a že nás zřejmě chtěli hodit přes palubu těsně před uzávěrkou, abychom už nestačili podat vlastní kandidátky.

Proto jsme společně s ANS vystoupili z uskupení OČ. (Rozumní také odešli a připojili se k APB, s nimiž už jsme ale my nejednali kvůli ideovým neshodám, zejména kvůli Sehnalově postoji pro přijetí eura.)

Zbývala Trikolora. Ačkoliv tam nemáme úplně dokonalý názorový průnik, byli jsme ochotni to překonat a jednali jsme i s nimi – nejprve skrz OČ a pak i jen jako ND-ANS poté, co spolupráce s OČ ztroskotala. Krátce shrnu dojem kolegů, kteří byli u těch jednání: vypadalo to, že předsedkyně Majerová je spolupráci nakloněna a klidně by nás vzala na jejich kandidátky, ale nějaké zákulisní tlaky si nás nepřejí a brání jí v tom. Takže to nedopadlo ani tam.

Pro nás v Národní demokracii tedy zbývala jen spolupráce s Aliancí národních sil. Domluvili jsme proto kandidaturu přímo pod hlavičkou ANS, připojili se k nám i Republikáni, pak někteří řadoví členové Rozumných, kteří nechtěli být součástí APB, pak členové DSSS, kteří neunesli podraz od Volného, a také aktivní nestraníci (jako např. Daniel Solis).

Dá se tedy říci, že jsme sjednotili všechny, kdo se sjednotit chtěli. Někomu se to může zdát málo. Ale objektivně to více nešlo. A rozhodně je to lepší než nic. Podařilo se vytvořit protiváhu ke stranám „měkké alternativy“, jako je SPD nebo Trikolora, nebo k marketingovým projektům, jako je Volný blok. Dali jsme našim voličům možnost, aby volili srdcem a aby dali hlas uskupení, s nímž se skutečně shodnou, a nikoliv jen menšímu zlu.


Mgr. Jan Sedláček, místopředseda Národní demokracie a lídr Aliance národních sil v Plzeňském kraji.

Zdroj: https://www.necenzurujeme.cz/jan-sedlacek/2787/proc-kandiduji-za-alianci-narodnich-sil.html